Medicína

Jak si udržet život bez hazardní hry – krátké shrnutí


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

Podobně jako ve sportu i při překonávání patologického hráčství je užitečné si udržovat kondici. V této kapitole shrnuji, jak na to.

1. První důležitý krok, už jste udělali, jestliže jste si uvědomili problém s hazardní hrou a chcete ho překonat.

2. Připomínejte si, oč bude váš život spokojenější bez hazardní hry. Znovu si připomínejte výhody života bez hry. V krizi, nebo při puzení hrát si můžete také připomenout mrzutosti, které vám hazardní hra působila. Tak budete posilovat motivaci k tomu, abyste nehráli.

3. Naučte se rozpoznávat nebezpečné situace a vyhýbat se jim. Nebezpečné bývají volné finanční prostředky a místa, kde se hazardní hra provozuje. Vyhýbejte se hernám a restauracím, kasinům a všem formám hazardní hry. Výplatu si nechávejte posílat na bankovní účet. Výběr z účtu by měl být vázán dvěma podpisy.

4. Vyhýbejte se alkoholu a drogám, jsou pro vás ještě nebezpečnější nežli pro jiné lidi. Mnoho lidí zjistilo, že je pro ně snazší nehrát, když jsou střízliví a v dobré kondici.

5. Vneste pořádek do svých finančních záležitostí. Navrhujeme následující kroky:

  a) Spočítejte měsíční výdaje pro sebe a rodinu a přidejte malou rezervu.

  b) Spočítejte své měsíční příjmy.

  c) Udělejte seznam věřitelů podle naléhavosti splátek. Nejnaléhavější jsou dluhy, pro něž hrozí soudní stíhání.

  d) Od svých příjmů odečtěte nutné výdaje. Vyjde vám, kolik peněz můžete použít ke splácení dluhů.

  e) Udělejte rozpis splácení dluhů.

  f) O tom, kdy mohou věřitelé očekávat své peníze, je informujte.

6. Krize zvládejte chladnokrevně. Pokud jste si půjčili z pochybných zdrojů a vyhrožují vám nebo se na vás dopouštějí násilí, obraťte se na policii, odstěhujte se, vyhledejte ústavní léčbu. Ústavní léčbu vyhledáte i v případě hromadících se problémů nebo kdyby se nedařilo zvládat problém ambulantně.

7. Nedejte se odradit recidivou, tedy tím, kdybyste začal znovu hrát. Nemá smysl si cokoliv vyčítat, důležité je s hraním co nejrychleji přestat. Možná to dokážete sám, možná budete potřebovat pomoc druhých.

8. Najděte si kvalitní zájmy a záliby a změňte způsob života. Za nějaký čas vám hazardní hra nebude scházet a budete se divit, jak jste mohli takhle zahazovat čas a peníze.

9. Najděte si vhodnou práci. Uvědomte si, že ne každá práce se hodí pro člověka s vaším problémem. Nevhodná jsou zaměstnání spojená s hazardní hrou (číšníci, obsluhy automatů). Nedoporučujeme ani práci spojenou s třísměnným provozem, volnými finančními prostředky, nečekanými a nepředvídatelnými příjmy. Naopak se osvědčují zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou a předvídatelnými příjmy poukazovanými na bankovní účet.

10. Mějte trpělivost se svými blízkými. Nečekejte, že to, že jste přestal hrát okamžitě zlepší vaše rodinné vztahy. Každá rána vyžaduje nějaký čas, aby se zahojila. Kdyby rodinné problémy pokračovaly příliš dlouho, např. půl roku nebo rok po té, co jste přestali hrát, obraťte se na poradnu pro rodinu nebo jiné odborníky.

11. Pamatujte na duševní hygienu, uvědomujte si nač myslíte. Pokud by se objevovaly fantazie o velké výhře, vysmějte se jim. Víte přece už, že není nic nebezpečnějšího nežli výhra, protože právě ta nejvíc posiluje chorobný vztah k hazardní hře. Většina patologických hráčů, které jsme potkali, jsou schopní lidé, kteří se dokáží důstojně uživit. Nemusí tedy čekat na to, jestli jim odněkud vypadne almužna. Učte se zdravé sebeúctě a vědomí vlastní ceny.

12. Uvědomujte si své schopnosti a silné stránky. Nevadí, že byly na nějaký čas překryty a zastíněny hazardní hrou.

13. Udržujte svoji dobrou kondici a spolupracujte s odborníky, jimž důvěřujete. Při skupinové terapii můžete pomoci sobě i jiným lidem s podobnými problémy. Ti budou mít z vašich bolestných i dobrých zkušeností prospěch a užitek.

14. V krizi volejte svému terapeutovi nebo Centrum krizové intervence (číslo 02/84016666).

15. Vydržte!

Jmenuji se Dennis a jsem nutkavý hráč. Nehraji posledních 14 měsíců. Pro mě, moji ženu a malého syna to je nejlepší období života. Když jsem začal chodit do organizace Anonymních hráčů, život se změnil. Už nemám bezesné noci a nesnažím se najednou vyřešit veškeré finanční problémy. Postupuji krok za krokem.
Z dopisu amerického člena organizace Gamblers Anonymous (Anonymní hráči)

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.