Medicína

Prázdný oheň


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
.

Břišní dech
Šavásana
Některá další cvičení, která posilují vnitřní oheň
Tělesné cvičení
Životní styl
Otevřít se síle větší než naše
Někomu pomoci, udělat dobrý skutek
Pro někoho sauna, pro jiného...

Dr. Michael Smith vede Lincolnovu nemocnici v Bronxu. Kromě jiných obvyklejších metod tam k léčbě lidí závislých na drogách používají akupunkturu. Dr. Smith popisuje stav lidí, kteří jsou závislí na drogách (já dodávám: také nadměrně pijí nebo jsou patologickými hráči), jako “prázdný oheň”. Co to znamená? Tito lidé jsou v době, kdy nemají drogu, často neklidní, podráždění, roztěkaní, nesoustředění.

Není to ovšem nadbytek energie, který vede k tomuto stavu. Je to naopak její nedostatek, proto výraz “prázdný oheň”. Američané přirovnávají patologické hazardní hráčství k závislosti na kokainu. Ten také nevyvolává tělesnou závislost, způsobuje však závislost duševní. I on vede k stavu chorobného vydráždění a zatěžuje srdce i další orgány nadměrným stresem. Jestliže čte tento text patologický hráč, jistě velmi dobře ví, o čem mluvím. “Prázdný oheň” ale není jen problémem lidí závislých nebo hráčů. Vyčerpaných a předrážděných lidí potkáváme den co den spoustu.

Důležitější nežli nějaký nepříznivý stav popsat nebo pojmenovat je změnit ho k lepšímu. Co tedy může člověk, u kterého hoří “prázdný oheň” udělat? Nabídnu několik možností, které jsou praktické a účinné z hlediska západní i východní medicíny. Přirozenou léčbou nadměrného a dlouhodobého stresu (tedy stavu přibližně odpovídajícího “prázdnému ohni”) je relaxace (uvolnění). Budu citovat výpověď jednoho osmnáctiletého chlapce z Velké Británie, který úspěšně překonal problémy s hracími automaty: “Když mě přepadl neklid, protože jsem nehrál, většinou se mi podařilo zvládnout relaxací na jógový způsob. Relaxovat jsem se naučil ve škole, byla to asi jediná věc, kterou jsem ve škole poslouchal a která mi stála za to, abych se jí naučil.”

Nejlepší způsob, jak se naučit relaxovat, je jít do nějakého kurzu jógy nebo se naučit autogenní trénink. Pokud nemáte možnost udělat ani to ani ono, navrhuji vám naučit se následující jednoduché postupy z psaného návodu.

Břišní dech

Je to právě oblast břicha, kam východní medicína umisťuje vnitřní oheň, o jehož posílení nám jde. Položte se na záda, pokrčte nohy v kolenou, jednu ruku volně položte do oblasti pupku, její loket nechte na zemi. Uvolněte se. Nechte svůj dech plynout volně a přirozeně. Nyní si uvědomte, jak se ruka na břiše zdvíhá spolu s ním při nádechu a poklesává během výdechu. Není třeba se nijak namáhat, snažit nebo o něco usilovat. Stačí si uvědomit pohyb břicha nahoru a dolů během nádechů a výdechů, vnímat svůj přirozený dech. Jestliže se objeví nějaké myšlenky, pocity nebo fantazie, je to v pořádku, nemusíte se však jimi zabývat. Nechte je přicházet a odcházet. Abyste snadněji udržovali pozornost můžete si s nádechem počítat jedna, s nádechem dvě, s výdechem dvě, s nádechem tři, s výdechem tři atd. Takto můžete pokračovat dvě, pět i více minut, podle toho, kolik máte času. Kdyby někdo na vnitřní oheň nevěřil, připomínám, že oblast břicha je pro prevenci stresu důležitá i z hlediska naší medicíny. V stresu lidé břicho často napínají, a prakticky si tak znemožňují hlouběji dýchat.

Šavásana

Základní jógovou relaxaci (šavásanu) najdete popsanou v kapitole o józe.

Některá další cvičení, která posilují vnitřní oheň

Ti z vás, kteří se trochu zajímají o jógu, jistě slyšeli o nádí šódhaně, dechovém cvičení, které podle jógové tradice pročišťuje kanály, jimiž proudí životní energie. Začátečník by při něm neměl zadržovat dech. Nesmírně cenné z tohoto hlediska jsou další cviky zaměřené do oblasti břicha: pawanmuktásany část II, uddijána, nauli a agnisára dhauti (agnisára dhauti znamená v překladu “pročištění ohněm”) a mnoho dalších cviků z jógy.

Tělesné cvičení

Výborným způsobem, jak posílit svůj vnitřní oheň, jsou i jiná tělesná cvičení nebo fyzická práce. Z hlediska západní medicíny se při tom spalují škodlivé látky, které v těle vznikají během stresu. Samozřejmě zde platí zásada přiměřenosti. Člověk musí přizpůsobit volbu a intenzitu cvičení své kondici a možnostem.

Životní styl

Pro hráče nebo člověka závislého na alkoholu je velmi nebezpečné pobývat v hospodě či restauracích, kde jsou instalovány hrací automaty a podává se alkohol. Je zde totiž zbytečně mnoho spouštěčů, tedy podnětů, které v minulosti “startovaly” chorobný návyk. Patologičtí hráči by se přirozeně měli takovým místům vyhýbat. Východní medicína nabízí i další důvod. Zakouřená hospoda nebo herna bez oken je místo na energii (jogíni jí říkají práná) velmi chudé. Už samotné pobývání v takových prostorách člověka vyčerpává. Uděláte dobře, když místo toho půjdete do přírody, budete pracovat na zahradě, projdete se v parku, vypravíte se na houby nebo si uvaříte dobré lehké jídlo z čerstvé zeleniny. Tak doplníte potřebné palivo pro svůj vnitřní oheň. Někdo má rád slunce a “nabíjí se” za slunečních dní. Jiný dává přednost bouři, pohledu na noční oblohu posetou hvězdami, řekám a jezerům, klidu zasněžených plání nebo tišině lesů. Kde se v přírodě cítíte nejlépe vy?

Otevřít se síle větší než naše

Problém nemusí být jen v tom, že kolem nás není dost energie, ale především v tom, že ji neumíme přijímat nebo že se vůči ní negativním vyladěním uzavíráme. V této souvislosti připomínám první tři zásady organizace Gamblers Anonymous (Anonymní hráči). Podobně jako organizace Anonymních alkoholiků nebo Anonymních narkomanů si i Anonymní hráči navzájem pomáhají překonávat svůj problém. Jejich první tři zásady zní:

    1. Přiznali jsme bezmocnost vůči hazardní hře - to, že se naše životy staly nezvládatelné.

    2. Dospěli jsme k názoru, že síla větší nežli my nás může vrátit normálnímu myšlení a životu.

    3. Rozhodli jsme se svěřit svoji vůli a svůj život do péče této Síly, jak jí rozumíme.

Silou větší než naše rozumí věřící člověk Boha, jiný společenství lidí, kteří spojili své síly, nebo nějakou sílu. Může to být také proud energie přicházející odkudsi z vesmíru.

Někomu pomoci, udělat dobrý skutek

Podle jisté knihy vydané v Indii lze každou nemoc vyléčit tím, že člověk po čtyřicet dní krmí divoce žijící zvířata. I když nám může toto tvrzení připadat přehnané, dá se částečně zdůvodnit psychologicky. Tím, že člověk dává a je prospěšný, posiluje své zdravé sebevědomí. Možná, že se tak posílí imunitní systém, možná se přitom člověk zároveň otevírá “Síle větší nežli my”, možná...

Pro někoho sauna, pro jiného...

Způsoby, o kterých jsme se zmiňovali, fungují u většiny lidí. Kromě toho jsou tu další, které mohou fungovat více pro vás a méně pro jiné lidi nebo naopak. Naši bývalí i současní pacienti uvádějí nejčastěji dobré zkušenosti (tedy pocity přílivu síly a energie) s následujícími činnostmi: hudba a zpěv, spánek, účast na náboženském obřadu, koupel, sauna, umění (knihy, sochy, obrazy, divadlo), klidný rozhovor.

Když se pohybuje práná (životní energie), pohybuje se i mysl. Když znehybní práná znehybní i mysl.
Úryvek ze Staroindického textu Hatha Jóga Pradípiká zdůrazňující souvislost mezi energií a stavem mysli.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.