Medicína

Budete se divit, patologický hráč má silnou vůli


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
Že nevěříte? Copak vydržet hrát bez přestávky mnoho hodin, hrát navzdory přáním mnoha lidí, hrát, i když hra působí rostoucí utrpení, snít fantastické sny i v naprosto zoufalé situaci nevyžaduje vůli?
Jistěže vyžaduje, jenže tato vůle slouží špatné věci. Může stačit přehodit výhybku a stejná vůle, jaká vedla člověka do víru hazardní hry, ho může přivést k rozumnému a zodpovědnému životu. Vůle není sama o sobě ani dobrá ani špatná. Je to nástroj, který různí lidé používají k různým věcem. Kromě toho je tu ještě další okolnost. Tvrdí se, že člověk v ohrožení života dokáže nazdvihnout automobil, což by za normálních okolností nedokázal. Podobně člověk, o němž si druzí myslí, že má slabou vůli, může prokázat velmi silnou vůli, když má důvod. Proto je dobré si uvědomit výhody toho, když člověk přestane hazardně hrát. Ještě před tím, než se tomu začneme věnovat, zamyslíme se nad některými nebezpečnými bludy, které živí plamen hráčské náruživosti

Hráčské bludy
Očekávání od hry, skutečnost a lepší možnosti
Kartička kamarád

Hráčské bludy

Blud o rychlém zbohatnutí
Jestliže jste patologický hráč, nemáte šanci hrou zbohatnout. Není pro vás nic nebezpečnějšího, nežli výhra. Každá výhra totiž patologické hráčství zhoršuje. Je zhruba tím, co infekce pro otevřenou ránu. Po velkých výhrách přicházejí, bohužel, ještě větší prohry. Kdo se chce mít dobře, ať rozvíjí svůj talent, dovednosti a schopnosti. Ať přemýšlí o tom, čím by mohl být druhým lidem i sobě prospěšný.

Blud o zajímavosti hry
Označovat počínání patologického hráče za zábavu je naprostý omyl a nepochopení. Je to tvrdá, nevděčná, nesmyslná, namáhavá a jednotvárná práce, kterou hráč lopotně a bez odměny naplňuje více než jeden pracovní úvazek. Kdo chce žít skutečně zajímavě, měl by mít kvalitní zájmy a záliby, zajímat se o kulturu, setkávat se s lidmi, od nichž se může něčemu naučit.

Blud spořitelny
Nebezpečný je blud o tom, že by patologický hráč mohl někdy vyhrát nazpět ztracené peníze. Vlastně si tak plete hernu, kde jeho peníze nenávratně zmizely, a pobočku spořitelny, kde by si je mohl vyzvednout, kdyby je tam ovšem uložil. I kdyby někdo trochu peněz nazpět vyhrál, víme, že by se tím jen posílilo patologické hráčství. Náhodná výhra by připravila půdu pro další prohry a další zbytečné utrpení.

Blud o úniku a odreagování
Podle tohoto bludu se dá hazardní hrou uniknout před neřešenými osobními, rodinnými, citovými nebo pracovními problémy. Samozřejmě že nedá. Neřešený problém v době hraní nemizí, ale většinou narůstá a hra k tomu přispívá. Probuzení ze světa fantazií přijde dříve nebo později tak jako tak. Ovšem čím dále do něj člověk zabředl, tím bolestnější bude návrat do reality. Probuďte se raději hned teď.

Blud o vlastní genialitě
Patologických hráčů v obtížné životní situaci, kteří si dlouho mysleli, že objevili “sytém” jak obelstít automat nebo ruletu, jsme už viděli více než dost. Byli mezi nimi lidé dojemně prostí, ale i třeba vysokoškolský učitel matematiky. Čím dříve na tento nebezpečný blud zapomenete, tím lépe pro vás.

Blud o tom, že já to mám přece pod kontrolou
Takový člověk mylně předpokládá že on se přece patologickým hráčem stát nemůže. Úzce souvisí s předchozím bludem. Řada lidí se považuje za “silné jedince,” kteří “do toho nikdy nespadnou”. Hazardní hra, podobně jako návykové látky, je nebezpečná právě proto, že ji lidé podceňují. A patologické hráčství často vzniká nepozorovaně právě u lidí, kteří si myslí, že jím se to nemůže stát.

Blud o tom, že se nikdo nic nedozví
Patologický hráč, který v hazardní hře pokračuje a jehož problémy narůstají nemůže svůj problém tajit do nekonečna. Lépe, nežli uvažovat o způsobech, jak problém zakrývat je uvažovat o tom, jak ho překonat.

Blud o štědrých automatech a laskavé štěstěně
Představa o automatech, které rozdávají na potkání peníze, za něž pak patologický hráč nakoupí dárky pro rodinu je neuvěřitelně naivní. Přesto se s ní opakovaně setkáváme. Jestliže chcete svými penězi přispět na luxusní automobil nebo dovolenou v cizině pro majitele herny, prosím. Pro vaše peníze by se ale snad našlo i nějaké lepší použití.

Očekávání od hry, skutečnost a lepší možnosti

Některá typická očekávání od hazardní hry shrnuje následující přehled:

Očekávání od hazardní hry

Očekávání od hry Typická skutečnost
Bohatství Nouze a dluhy.
Zmírnění nervozity a úzkosti Z dlouhodobého hlediska se tyto stavy jen prohlubují. Navíc vznikají problémy v různých oblastech života.
Mírnění smutku a depresí Podobně se prohlubují i deprese.
Touha po štěstí a příjemných pocitech Míra utrpení a bolesti roste a na tom nic nemění krátkodobé zaujetí hazardní hrou.
Společenskost Samota, vzdalování se normálním vrstevníkům i rodině.
Odreagování Patologické hráčství vede k chudému a k únavnému životnímu stylu. Vznikají problémy různých oblastech v oblastech.
Zesílení příjemného stavu Zbytečné problémy, krize a utrpení.
Zvědavost, hledání nových podnětů, únik před nudou Jednotvárný život točící se kolem hazardní hry.
Únik před rodinnými problémy Zhoršení rodinné situace, klesá prestiž a autorita.
Únik před samotou Problémy s okolím a větší samota.
Vynahradit si domnělá nebo skutečná příkoří. Hra jako pomsta, hraní “na just”. Člověk si tak zbytečně sám ubližuje a působí si problémy v různých oblastech života.

Uvažujte o tom, jaká očekávání se pojila s hazardní hrou u vás, a hlavně o tom, jak tato očekávání lépe uspokojovat. K tomu můžete využít následující přehled, který z velké části vypracovali naši pacienti.

Očekávání od hry a některé lepší možnosti

Očekávání Lepší možnost
Touha po penězích Peníze si poctivě vydělat. Je to staromódní, ale daleko nejlepší způsob.
Zmírnění nervozity nebo úzkosti Cvičení, práce, relaxace, pohovořit si s někým, zavolat na linku důvěry, hudba, jít do přírody, s někým se poradit, podívat se na problém z jiného úhlu...
Mírnění smutku, beznaděje a zoufalství Přimět se k činnosti, tělesné cvičení, relaxace, psychoterapie, někam zavolat, svěřit se, uvědomit si dobré možnosti, které člověk má. Hudba nebo jiné druhy umění. Nechtít nesmyslně mnoho a vážit si toho, co člověk má. Vyhledat odbornou pomoc.
Touha po štěstí a příjemných pocitech, snaha zesílit příjemný stav Koupit si nějakou maličkost, najít si dobré zájmy, partnerský a sexuální život, dát si nějaký rozumný cíl a dosáhnout ho, udělat si čas pro sebe, uvařit si nějaký dobrý čaj, pustit si hudbu, něco dobrého si uvařit...
Společenskost Vrátit se k dřívějším osvědčeným přátelům, dovednosti v mezilidských vztazích se dají naučit.
Zmírnění cravingu (bažení) Jít se léčit.
Odreagování se Najít si koníček, nebo se vrátit k nějakému dobrému dřívějšímu, hudba, sport, něco si přečíst, zajít do divadla nebo do kina...
Zvědavost, hledání nových podnětů, únik před nudou Sport, cestování, najít si dobré zájmy a záliby, kultura a umění (nejen pasivně, ale i aktivně, např. psát básně nebo povídky nebo kreslit)...
Únik před rodinnými problémy Navštívit rodinnou poradnu, naučit se komunikovat, zbytečně nevybuchovat a ovládat se, umět se zdravě prosadit, umět najít kompromis, být tolerantnější, ve svých nárocích být konkrétní...
Únik před samotou Napsat dopis někomu zatelefonovat, udělat si program dne, kde budou i činnosti, kde je člověk mezi lidmi, chovat nějaké zvíře (např. psa nebo kočku), najít si přátele, najít si zájmy, při kterých se člověk dostane do dobré společnosti...
Vynahradit si domnělá nebo skutečná příkoří Vynahradit si těžkosti jinak, učit se mít rád sám sebe a umět o sebe pečovat. Dokázat odpouštět, domyslet následky, uvědomit si, že by tak člověk škodil sobě, nejednat ukvapeně a dát si čas na rozmyšlenou, podívat se na problém očima druhého, žit odpovědně. Někdy stačí počkat, zadostiučinění se člověk často dočká až po letech.

 

Kartička kamarád

Nyní vám nabídnu jednoduchý, ale účinný způsob, jak vůli nasměrovat správným směrem. Vezměte si menší kartičku z tvrdého papíru, na jednu stranu napište výhody života bez hry a na druhou nevýhody pokračující hry. Jako příklad uvádím kartičku, kterou zpracoval Mirek:

1. strana:

Výhody, když přestanu hrát
Větší pohoda
Víc času na sebe i rodinu
Lepší svědomí
Postupně zaplatím dluhy
Na práci se líp soustředím
 

2. strana:

Nevýhody, kdybych v hraní pokračoval
Každý se na mě vykašle
Manželka se rozvede
Porostou mi dluhy
 
Zas mě vyhodí z práce
Kriminál

Kdo má se hrou problém, ať si udělá podobnou kartičku. Napíšete na ni ty důvody, které jsou důležité pro vás. Důvody seřaďte podle závažnosti od nejdůležitějších k méně důležitým. Kartičku si alespoň jednou týdně projděte a přemýšlejte, čím byste ji doplnili. Tuto kartičku je dobré mít u sebe. V okamžiku krizí, pochybností, chuti hrát nebo jiného nebezpečí si ji pročtěte a zamyslete se nad ní. Jestliže potřebujete pro sestavení kartičky inspiraci, nabízím vám to, co vymysleli naši pacienti:

Výhody, když přestanu hrát: Domácí pohoda, vnitřní pohoda, mám lepší pocit sám ze sebe a nemusím si lhát, normální život, budu mít peníze, radost z práce, sebedůvěra, víc času na přírodu, budu příkladem pro děti, budu moci kupovat dárky, větší chuť na sex, kultura, koníčky jako focení, pocit, že jsem prospěšný, lepší jídlo, přátelé, zázemí, lepší zdraví, větší nezávislost, čas na sport, odpovědnost, cestování, něco dokázat, relaxace, hudba, lepší oblékání, budu plnit sliby, budu si vážit sebe sama, nové vztahy.

Nevýhody, kdybych ve hře pokračoval: Matka by mě vyhodila, lidi z okolí by mnou čím dál víc opovrhovali, neměl bych na nic čas, měl bych problémy s věřiteli, byl bych pořád bez peněz, zase bych lhal. Přišly by stresy, deprese, mindráky, zdravotní problémy, samota, závislost na druhých a doprošování se, potíže se soudy, rozvod, rostoucí dluhy, ostuda, maléry v práci, strach že potkám věřitele.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.