Medicína

Pro ty, kdo chtějí svou situaci ještě zhoršit - alkohol a drogy


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
Jsou lidé, kteří si vytvoří návyk na alkohol nebo jinou drogu a současně se stanou patologickými hráči. Nemusí to být jen tradiční karbaníci, kteří k pijáckému prostředí patřili odedávna, jak to dokumentují žánrové obrazy starých holandských mistrů.

V hospodách a nočních podnicích dnes až příliš často poblikávají nestvůrky, které žerou peníze. “Já hraju automaty, jenom když mám vypito,” svěřil se mi jeden hráč. Nápad, že by měl přestat současně hrát a pít, se mu příliš nelíbil. Nedovedl si totiž představit, kam jinam by po práci šel, když ne do hospody. Vzpomněl si, že kdysi hrával fotbal, mohl by si občas zaběhat, nějaká práce kolem domku rodičů by byla taky potřeba. Přestal chodit do hospody a to mu usnadnilo, aby nehrál.

V posledních letech se také setkáváme s velmi nebezpečnou kombinací patologického hráčství a závislosti na pervitinu. Pervitin je droga, která ještě více než alkohol podněcuje k neopatrnému a ukvapenému jednání a ohrožuje duševní zdraví. Dovedete si asi představit, že tato kombinace dokáže velmi rychle dostat člověka do obrovských problémů.

Tuším, co může leckterý patologický hráč namítnout: “Já nikdy nadměrně nepil ani nefetoval a přesto mám obrovské problémy.” V této situaci je většina hráčů. Přesto je třeba říci slůvko varování. Někteří hráči začali pít nebo brát drogy, když se ocitli úplně na dně, bez práce, bez peněz, bez rodiny, bez přátel, bez střechy nad hlavou. Alkohol ani drogy jim při hledání východiska rozhodně neprospěly. Proč si místo jednoho dělat problémy dva? Podobně jako hazardní hra jsou alkohol a drogy zvlášť nebezpečné v období životních krizí a těžkostí. Tehdy je třeba se jim obzvlášť vyhýbat.

Z bludného kruhu, ve kterém jedna špatnost posilovala druhou, se dostaňte do kruhu, ve kterém se bude naopak posilovat to dobré.

Špatný kruh

 
Hazardní hra
 
Alkohol či drogy
 

Dobrý kruh

 
Abstinence
 
Zdravý způsob života
 

Po skončení pracovní směny je naše první cesta do hospody. Někdo si při tom hodí kačku do forbesu. Mne se to zatím netýká, já přijdu na řadu až po čtvrtém pivu... Dnes vím, že se vyhrát nedá.
Patologický hráč, který měl zároveň problém s alkoholem

Jak jsem do dokázal? Přestal jsem chodit do hospody.
Abstinující patologický hráč

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.