Medicína

Tak jsem patologický hráč, nebo ne ?


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
Podívat se na vlastní problém skutečně nezaujatě a nestranně je velmi obtížné. Objektivní nebývá někdy ani pohled jiných lidí, už proto, že nemusí patologickému hráči rozumět a mít k dispozici veškeré potřebné informace.

Patologické hráčství
Patologické hazardní hráčství podle Amerických psychiatrů
Dotazník na patologické hráčství organizace Gamblers Anonymous

 

Přesto vám mohu pomoci odpovědět otázku v nadpisu této kapitoly. Výsledky následujících testů nemusíte nikomu ukazovat, slouží pro vaši informaci. Pokud skutečně chcete vědět, jak na tom jste, odpovězte si, prosím, na dotazník pečlivě a pravdivě. První dotazník vznikl v organizaci Anonymních hráčů. Je poměrně jednoduchý a snadno se vyhodnocuje. Druhý dotazník pochází také ze Spojených států, vymysleli ho odborníci, kteří se zabývají léčbou patologických hráčů. Je o něco komplikovanější a pokud vám připadá příliš složitý, můžete ho vynechat.

Kromě toho vám nabízím definici patologického hráčství. Patologické hráčství uznala Americká psychiatrická asociace jako nemoc v roce 1980. U nás se diagnóza patologického hráčství oficiálně používá od 1. ledna 1994.

F63.0 Patologické hráčství

Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství, které převládají na úkor sociálních, materiálních, rodinných a pracovních hodnot a závazků.

Lidé trpící touto poruchou mohou riskovat své zaměstnání, velmi se zadlužit a lhát nebo porušovat zákon, aby získali peníze nebo unikli placení dluhů. Postižení popisují intenzívní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout spolu se zaujetím myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí. Toto zaujetí a puzení se často zvyšuje v dobách, kdy je život stresující.

K diagnostickým vodítkům patří trvale se opakující hráčství, které pokračuje a často i vzrůstá přes nepříznivé sociální důsledky, jako je zchudnutí, narušené rodinné vztahy a rozkol osobního života.

Patologické hráčství by se mělo rozlišovat od:

a) hráčství a sázkařství (Z72.6) (časté hraní pro vzrušení nebo jako pokus vyhrát peníze: lidé této kategorie budou svůj zvyk pravděpodobně držet na uzdě, když budou muset čelit těžkým ztrátám nebo jiným nepříznivým důsledkům),

b) nadměrné hráčství u manických pacientů (F30),

c) hráčství u sociopatických osobností (F60.2) (u těchto lidí se vyskytuje širší trvalá porucha sociálního chování, která se projevuje agresivními činy nebo jinak výraznými projevy nedostatku zájmu o blaho a city jiných lidí).

Zde bych dodal, že typický patologický hráč, pokud se dopustí trestné činnosti, dopustí se jí až po té, co se stal patologickým hráčem. Sociopatická osobnost se trestné činnosti zpravidla dopouští ještě před tím, než začne intenzívně hazardně hrát.

Patologické hazardní hráčství
podle Amerických psychiatrů

Diagnostická kritéria Americké psychiatrické asociace (DSM IV).

A. Trvající a opakující se nepřizpůsobivé chování ve vztahu k hazardní hře, jak ukazuje pět (nebo více) z následujících znaků:

1. Zaměstnává se hazardní hrou (např. znovu prožívá minulé zážitky související s hazardní hrou, plánuje další hazardní hru, uvažuje o tom, jak si opatřovat prostředky k další hazardní hře).

2. Aby docílil žádoucího vzrušení musí zvyšovat množství peněz vkládaných do hazardní hry.

3. Opakovaně a neúspěšně se pokoušel hazardní hru ovládat, redukovat nebo s ní přestat.

4. Když se pokouší snížit hazardní hru nebo s ní přestává, cítí neklid a podrážděnost.

5. Používá hazardní hru jako prostředek, jak uniknout problémům nebo mírnit dysforickou náladu (např. pocity bezmocnosti, viny, úzkosti, deprese).

6. Po ztrátě peněz při hazardní hře se následujícího dne k hazardní hře vrací, aby je vyhrál nazpět.

7. Lže příbuzným, terapeutovi nebo jiným lidem, aby tak zakryl rozsah svého zaujetí hazardní hrou.

8. Dopustil se ilegálních činů jako padělání, podvodů, krádeží nebo zpronevěry kvůli hazardní hře.

9. Ohrozil nebo ztratil kvůli hazardní hře signifikantní vztahy, zaměstnání, vzdělání nebo kariéru.

10. Spoléhá na druhé, aby mu poskytovali finanční prostředky, a mírnili tak zoufalou finanční situaci, do které se dostal kvůli hazardní hře.

B. Hazardní hraní nelze lépe vysvětlit manickou epizodou.

Dotazník na patologické hráčství
organizace Gamblers Anonymous

Posouzení stavu mohou usnadnit dotazníky. Nejjednodušší z nich je dotazník organizace Gamblers Anonymous (Anonymní hazardní hráči).

1. Ztrácíte často kvůli hře čas? Ano
Ne
2. Učinila hra váš život doma nešťastný? Ano
Ne
3. Poškodila hra vaši pověst? Ano
Ne
4. Cítíte po hře výčitky svědomí? Ano
Ne
5. Hrál jste někdy proto, abyste získal peníze, jimiž byste zaplatil dluhy nebo vyřešil finanční těžkosti? Ano
Ne
6. Zmenšilo hraní vaši ctižádost a výkonnost? Ano
Ne
7. Když prohrajete, máte pocit, že se musíte co nejdříve vrátit a vyhrát, co jste prohrál? Ano
Ne
8. Když vyhrajete, máte silnou touhu se ke hře vrátit a vyhrát ještě víc? Ano
Ne
9. Hrajete často tak dlouho, dokud neprohrajete poslední peníze? Ano
Ne
10. Půjčil jste si někdy proto, abyste financoval hru? Ano
Ne
11. Prodal jste někdy něco, abyste financoval hru? Ano
Ne
12. Nechce se vám používat peníze ze hry pro normální účely? Ano
Ne
13. Způsobila hra to, že se nestaráte o prospěch rodiny? Ano
Ne
14. Hrál jste někdy déle, než jste měl původně v úmyslu? Ano
Ne
15. Hrál jste někdy, abyste unikl trápení a starostem? Ano
Ne
16. Spáchal jste někdy, nebo jste někdy uvažoval o spáchání nezákonného činu, abyste financoval hru? Ano
Ne
17. Působí vám hra potíže se spaním? Ano
Ne
18. Vedou hádky, nespokojenost nebo zklamání k tomu, že ve vás vzniká touha hrát? Ano
Ne
19. Když se na vás usměje štěstí, cítíte touhu to oslavit pár hodinami hry? Ano
Ne
20. Uvažoval jste někdy o sebezničení v důsledku hry? Ano
Ne

Spočítejte kladné odpovědi. Patologický hráč většinou odpoví kladně na 7 nebo více otázek.

Komplikovanější dotazník vypracovali profesionální odborníci a jmenuje se “South Oaks Gambling Screen”. Tento dotazník je poměrně složitý a k posouzení stavu většinou není ani nutný.

Já věřím, že bych přestal hrát i sám, ale rodina je jiného mínění, jinak se cítím zdráv.
Osmnáctiletý trestně stíhaný patologický hráč,
který prohrál v automatech asi 300 000 Kč.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.