Medicína

Úvod


Kategorie: Problémy s hazardem 
08.únor 1999
S patologickými hráči jsme se setkávali před listopadem 1989 zřídka. Většinou měli zároveň problémy s alkoholem a karetními hrami. Teprve po listopadu roku 1989 za námi začínali přicházet “čistí” patologičtí hráči, pro které byla hazardní hra jediným problémem.

Počet těch, kteří u nás vyhledali pomoc, nebyl rozhodně malý. Mnohem víc hráčů však pomoc nevyhledává, protože o ní neví, protože si problém nepřiznávají, nebo protože se stydí. Těm je především určená tato kniha. Někomu může pomoci vyřešit jeho problém s hazardní hrou, pro jiného bude doplňkem léčby v odborném zařízení a další na možnost léčení upozorní.

Pomoc však nepotřebují jen patologičtí hráči. Jejich příbuzní a blízcí přátelé často trpí stejně nebo i více než oni. Jim je v této knize určena zvláštní kapitola. Věřím, že jim prospěje, když se o patologickém hráčství více dozvědí. Může jim to pomoci dokázat jednat cílevědomě a chladnokrevně. Jsem přesvědčen, že kniha najde čtenáře i mezi lidmi, kteří se zabývají léčbou patologického hráčství v rámci svého povolání. Obracím se i na rodiče, pedagogy a vlastně všechny zodpovědné lidi, kteří chtějí problémům působeným hazardní hrou předcházet. Kromě speciální kapitoly o prevenci zde najdou další důležité informace. A konečně i čtenář, kterého se problémy s hazardní hrou přímo netýkají, může mít z této knihy prospěch. Nejen, že se dozví o hráčství něco zajímavého, ale možná také lépe porozumí sám sobě. Oni totiž patologičtí hráči tak příliš odlišní od nás, ostatních, zase nejsou.

A ještě drobnou poznámku. Nebuďte si, prosím, jisti, že jste se s patologickými hráči nesetkali. Jste-li lékař, možná někoho takového léčíte pro vysoký krevní tlak nebo deprese, aniž by se vám svěřil s jejich příčinou. S různými delikty patologických hráčů se setkávají právníci, protože zoufalý člověk, který podléhá své nekontrolované náruživosti nezřídka zpronevěří, podvodně vyláká nebo ukradne prostředky, aby své hráčství mohl financovat. Dost možná jste se také setkali s důsledky tohoto postižení na zdraví druhého člověka. V Psychiatrické léčebně v Bohnicích se léčila paní závislá na alkoholu. Alkohol používala nejprve jako formu úniku z utrpení, které jí působilo patologické hráčství druha. Na patologické hráčství nedoplácí pouze hazardní hráč a jeho rodina, ale celá společnost.

Není pochyb o tom, že svědomí společnosti se dosud zcela neprobudilo, že dosud nepochopilo rozšíření zla, které hazardní hra představuje, a jeho důsledků. Podobná rakovině tato špatná věc prorůstá jedovatými kořeny skrz naskrz celou zemí a kde udeří, tam nastává neštěstí, bída, oslabení charakteru a zločin.
B. Seebohm Rowntree v úvodu ke knize “Sázky a hazardní hry, národní zlo” vydané v Anglii v roce 1905

Mistři jógy se v Indii těší velké úctě a lidé se na ně obracejí se žádostí o radu nejen v různých záležitostech. Za Paramahansa Satjánandou, přicházeli mnozí. Jenže, jak už to bývá, mistr mnohdy poradí právě to, co lidé nechtějí slyšet. V takovém případě někdy tazatel navrhoval jiné, vlastní řešení. Mistr na to obvykle odpovídal: “To je také dobré.” Jednou se jistý žák zeptal: “Skutečně si myslíte, že je to také dobré?” Mistr přisvědčil. Někteří lidé radu přijmou, jiní negativní životní zkušenosti potřebují. Až utrpení je naučí to, co by jinak nepřijali.

Autor: Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.