Medicína

Střeva


Kategorie: Lidské tělo 
16.únor 2000
Říká se, že všechno má svůj konec. Platí to i o trávicím ústrojí. Právě o jeho konečné a zároveň nejdůležitější části – tenkém a tlustém střevu – teď bude řeč.

O prvním oddílu tenkého střeva, dvanáctníku, jsme se zmiňovali už v souvislosti se slinivkou břišní (mimochodem, jeho název je odvozen od přibližné délky 12 palců). Druhým oddílem je lačník (jejunum) o délce asi 1,5 až 2 metry a třetím pak kyčelník (ileum), dlouhý necelý metr.
Všechny zmíněné části tenkého střeva mají vnitřní průsvit kolem 2,5 centimetru.

Celé tenké střevo je složené do nesčetných kliček a podobá se nedbale pohozené šňůře na prádlo. Najdeme je ve střední části břišní dutiny a k břišní stěně je přichyceno speciální tkáňovou strukturou, tzv. okružím (mesenteriem). Vzhled okruží lze přirovnat k rozevřenému vějíři, jehož rukojeť je připevněná k břišní stěně, zatímco jeho dlouhé volné okraje podpírají střevní kličky. Okruží ovšem střevo nejen fixuje, ale také je zásobuje krví, protože i střevní tkáň (jako kterýkoliv jiný orgán) potřebuje stálý přívod kyslíku a živin.

Plocha jako fotbalové hřiště
Ale proč vlastně musí být tenké střevo tak dlouhé? Hlavně proto, že jeho hlavní funkcí je vstřebávání živin z přijaté potravy do krevního oběhu. Je tedy nutná co největší povrchová plocha, která se na procesu vstřebávání živin podílí. Sama délka kolem tří metrů by však nestačila – proto je vnitřní povrch střeva zvrásněn do nesčetných záhybů a z každého záhybu vyčnívají tisíce výstupků podobných dlouhým prstíkům, kterým se říká klky (na 1 milimetr čtvereční jich připadá 20 až 40). Jenomže ani povrch klků není hladký: je pokryt vrstvou mikroklků, takže připomíná jemný kartáč. Tímto důmyslným zařízením zvětšuje tenké střevo svůj vnitřní povrch na bezmála 300 metrů čtverečních, což je srovnatelné s fotbalovým hřištěm.

V membráně mikroklků se nacházejí enzymy, které doštěpují součásti potravy na jednoduché molekuly cukrů a aminokyseliny rozpustné ve vodě, protože jenom v této podobě mohou jednotlivé složky živin procházet tenkými stěnami klků do bohaté sítě kapilár uvnitř klků. Průchod tráveniny tenkým střevem trvá 4 až 8 hodin.

Tlusté střevo
Na tenké střevo bezprostředně navazuje střevo tlusté (kolon). Svou vzestupnou, příčnou a sestupnou částí (tračníkem) tvoří jakýsi rám kolem kliček tenkého střeva. V porovnání s tenkým střevem má průměr dvojnásobný, ale délky dosahuje jen poloviční - sotva 1,5 metru. První částí tlustého střeva je střevo slepé (cékum) a poslední částí konečník (rektum). V nejspodnějším úseku konečníku (ampule), uzavřeném řitním svěračem, se shromažďuje stolice.

Mezi tenkým a tlustým střevem je chlopeň, která zabraňuje zpětnému toku tráveniny. Protože intenzivní vstřebávání živin probíhá už v tenkém střevě, sliznice tlustého střeva nemá klky. Za den přestoupí z tenkého střeva do tlustého 400 až 1500 mililitrů tráveniny a po vstřebání vody zbude asi 150 mililitrů zahuštěného obsahu. Převažujícím sekretem v tlustém střevu je hlen, který jednak chrání sliznici před účinkem enzymů tenkého střeva a jednak pomáhá formovat stolici.

Významnou součástí tlustého střeva jsou bakterie, které vyvolávají kvasné reakce (u cukrů) a hnilobné pochody (u aminokyselin a bílkovin). Je-li střevo sterilní – například po intenzívní léčbě antibiotiky – je proces trávení podstatně narušen.

Slepé střevo versus apendix
Jednu zajímavost na konec. Ačkoliv tlusté střevo hraje v trávicím systému nezastupitelnou roli, jedna jeho část je naprosto nefunkční. Tou částí není slepé střevo, jak se mylně traduje, ale jen jeho červovitý výběžek v délce 5 až 10 centimetrů, odborně zvaný apendix. Přes různé hypotézy nebyla jeho existence dodnes uspokojivě vysvětlena. Lze tedy předpokládat, že jde skutečně o pozůstatek dávných vývojových etap. Sám apendix (jako by se občas pohoršoval nad naší nevědomostí) se občas ucpe, zanítí a dá o sobě vědět charakteristickou bolestí v pravém dolním břišním kvadrantu. Jedinou účinnou léčbou je chirurgické odstranění.

1
 
Dvanáctník (duodenum)
2
Lačník (jejunum)
3
Kyčelník (ileum)
4
Slepé střevo (caecum)
5
Apendix
6
Vzestupný tračník
7
Příčný tračník
8
Sestupný tračník
9
Esovitá klička
10
Konečník (rektum)
Řez stěnou
tenkého střeva:
11
Střevní klky
12
Svalová hmota
13
Buňky epitelu
14
Lymfatické cévy

Autor: zpracováno redakčně