Medicína

Příčiny agorafobie a panické poruchy


Kategorie: Agorafobie Choroby 
14.únor 2002
Jasné příčiny vzniku agorafobie a panické poruchy zatím nejsou úplně známy. Pravděpodobně půjde o kombinaci mnoha faktorů. Zkusíme si něco říci o nejdůležitějších z nich.
Vrozené a biologické faktory
Vrozené faktory mají významný vliv, pro což svědčí, že v některých rodinách nacházíme tyto poruchy častěji.
Pravděpodobným vysvětlením je zvýšená dispozice reagovat na zátěž úzkostí. Výsledky výzkumů nasvědčují tomu, že jedinci trpící agorafobií či panickou poruchou mají narušenou rovnováhu určitých chemických působků (dopaminu, noradrenalinu a serotoninu) na některých místech v mozku.

Výchova
Velkou roli hraje výchova. Pokud je některý z rodičů nadměrně úzkostný, dítě se to od něj velmi rychle učí jednoduchým způsobem – nápodobou. Rovněž výchova úzkostně sledující každý tělesný příznak dítěte může vést k jeho následné přecitlivělosti k tělesným příznakům vůbec. I některé události v životě zvyšují vnímavost k tělesným příznakům – například náhlé úmrtí někoho z blízkých nebo známých lidí.

Rysy osobnosti
Asi u poloviny lidí trpících agorafobií nebo panickou poruchou jsou nápadné některé rysy osobnosti. Většinou mají celoživotní tendenci si dělat nadměrné starosti i o věci, které jiní hodí za hlavu. Také je nápadná jejich starost o vlastní tělesný stav. Sebepozorování věnují mnohem více času než většina lidí kolem. Mívají tendenci dělat katastrofické závěry i z malých odchylek v tělesném fungování. Řada lidí trpících touto poruchou má celoživotní sklony k perfekcionismu a výraznou výkonovou orientaci. To jsou důvody, proč se často dostávají do stresu.

Stres
První záchvat paniky se objeví většinou v době zvýšeného psychického nebo tělesného stresu.

  • Psychický stres vzniká při sporech a hádkách s blízkými lidmi, po ztrátě blízké osoby, při nedostatku času, při přepracování, pracovních či finančních problémech, při změně či ztrátě místa, při frustraci např. na mateřské dovolené apod.
  • Tělesný stres vzniká v době nemoci, při únavě z přepracování, při nadměrném užívání alkoholu nebo drog, chronickém nedostatku spánku, při nedostatku cukru a živin, např. následkem držení diet.

Co je to stresová reakce aneb “boj nebo útěk”
Stresová reakce je fyziologická a psychická reakce organismu na vnější, ale i vnitřní prožívané nebezpečí. Je to poplachová reakce organismu, příprava na “boj nebo útěk”, při níž mobilizujeme energii potřebnou pro rychlou soustředěnou akci. Stresem není jen reakce na přímé ohrožení, ale i očekávání (předjímání) takového ohrožení a s ním spojená úzkost, napětí, strach a obavy.

Vnímáme-li nebezpečí, mozek vyšle zprávu do autonomního nervového systému. Jeho první složka – sympatický nervový systém – spouští reakci “boj nebo útěk”, tzn. uvolňuje energii a připravuje organismus k akci. Tomu říkáme první fáze stresové reakce. Naproti tomu parasympatický nervový systém (druhá složka autonomního nervového systému) se stará o obnovu a vrací organismus do normálního stavu, když nebezpečí pomine. Mluvíme o druhé fázi stresové reakce.

Aktivace sympatiku v první fázi stresové reakce vede ke zrychlení srdeční činnosti, což je příčinou typického bušení srdce při velké úzkosti nebo panice. Další příznaky vznikají kvůli změnám v krevním průtoku. Aby organismus mohl lépe “bojovat nebo utíkat”, krev se přesunuje z méně potřebných oblastí především do velkých svalů (stehenních a bicepsů). Snížené prokrvení trávicího traktu se projevuje nepříjemnými pocity kolem žaludku, odkrvení kůže zase bledostí, chladem až sníženou citlivostí a mravenčením. Stresová reakce bývá také spojena se zrychlením dýchání. Úzkostná potřeba zvýšeného dýchání může vyvolat pocit nedostatku vzduchu a lapání po dechu. Organismus však netrpí nedostatkem kyslíku, naopak ho má při panickém záchvatu nadbytek. Další zrychlené dýchání, zvláště když skutečná aktivita nenásleduje, snižuje krevní zásobení mozku a vznikají nepříjemné pocity, jako jsou závratě, rozmazané vidění, pocity na omdlení, prožívání zmatku a nejistoty, nereálnosti světa kolem. Jestliže zrychlené dýchání přetrvává, může dojít ke křečím prstů na rukou a křečovitému stažení rtů. Tyto příznaky jsou nepříjemné, ale život člověka neohrožují. Po zklidnění dechu rychle vymizí.

Lidé s agorafobií se těchto tělesných příznaků, které jsou součástí odpovědi na stres, obávají. Na neočekávané tělesné pocity, které si lidé špatně vysvětlují a které zvyšují obavy, nasedá panická ataka.

Strach a panika vyvolávají další nepříjemné pocity, a tak se vytváří bludný kruh. Všechny tyto tělesné příznaky mohou být také důsledkem procesu zvaného “interoceptivní podmiňování”. To znamená, že jsou-li některé tělesné příznaky spojeny se strachem a panikou, stanou se samy signálem strachu a nebezpečí (tj. stanou se z nich podněty pro podmíněné reflexy). Díky tomu jsme na tyto příznaky velmi citliví a na jejich sebemenší náznak reagujeme automaticky strachem. Pak i tělesné pocity provázející normální činnost mohou vyvolávat paniku (např. pocení, dušnost při námaze, bušení srdce po vypití příliš silné kávy).

Hyperventilace
Hyperventilace znamená nadměrné, příliš rychlé nebo příliš hluboké dýchání. Je často natolik automatické, že si ho člověk vůbec nevšímá. Po delší hyperventilaci se však objevují typické příznaky jako roztřesenost, závratě, pocit nedostatku dechu, mravenčení až brnění v prstech, slabost v nohou, bušení srdce, rozmazané vidění, studené vlhké dlaně, ztuhlost svalů, pocity, že skutečnost je nereálná (jako by vše probíhalo ve filmu). Důležité je, že hyperventilace může vyvolat pocit nedostatku vzduchu nebo dechu (což někdy vede až k dušnosti nebo kašlání).

Hyperventilace má za následek také některé celkové účinky. Za prvé, samotné nadměrné dýchání je těžká tělesná námaha, takže člověk často zčervená a zapotí se. Za druhé, po nadměrném dýchání – stejně jako po kterékoli jiné práci – se často dostavuje únava a vyčerpání. Za třetí, lidé, kteří nadměrné dýchají, dýchají spíše povrchně do hrudníku než pomocí bránice. To znamená, že svaly hrudníku se unaví a jsou napjaté. To může mít za následek příznaky svírání až bolesti na hrudi. A konečně, mnoho lidí, kteří zrychleně dýchají, má tendenci opakovaně vzdychat nebo zívat, což je také svým způsobem hyperventilace, protože při každém vzdechu nebo zívnutí se vypustí velké množství CO2. Proto, když se chceme bránit panickým atakám, je důležité pokusit se vědomě tyto návyky potlačit.

Důležité je rovněž uvědomit si, že hyperventilace se nemusí navenek projevovat nikterak nápadně, ale může být jen jemná, nepatrná. Zvláště to platí pro lidi, kteří nepatrně hyperventilují po dlouhou dobu. V těchto případech výrazně klesá CO2, ale díky kompenzačním schopnostem těla se alkalita krve mění jen relativně málo, takže k nežádoucím příznakům nedochází. Dodatečným spouštěčem příznaků však mohou být i malé změny v dýchání (např. zívnutí), protože hladiny CO2 jsou nízké a tělo ztrácí schopnost vyrovnávat se s jejich změnami. Potom může dojít k panické atace třeba i ve spánku.

Je třeba si uvědomit, že hyperventilace není nebezpečná, je jen součástí reakce “boj nebo útěk” a jejím úkolem je naopak tělo před nebezpečím chránit. Změny spojené s hyperventilací připravují tělo na akci, aby se mohlo vyhnout potenciálnímu nebezpečí. Automatickou reakcí mozku při hyperventilaci je tedy okamžité očekávání nebezpečí, a proto člověk cítí nutkání uniknout.

Jak se vyvíjejí situační strachy?
Většina lidí se rychle naučí předvídat situace, v nichž se panika obvykle objeví. Tyto situace nebývají doopravdy nebezpečné, ale panický záchvat je při nich velmi nepříjemný. Letadla, vlaky, metra, autobusy, dopravní zácpy, výtahy, Fronty v samoobsluze, eskalátory a kina jsou místa, z nichž se špatně utíká do bezpečí. Podobně, bez možnosti dovolat se pomoci, se člověk cítí, když je doma sám nebo když je na nějakém osamělém místě (např. v lese). Ve společnosti zesiluje paniku strach z toho, že se během záchvatu znemožní před ostatními.

Při každé nečekané příhodě většinou hledáme nějaké vysvětlení. Panický záchvat si však 90 procent lidí neumí správně vysvětlit. Neuvědomují si stresovou reakci, úzkostné myšlenky ani hyperventilaci, které ho fakticky vyvolaly. Lidé trpící agorafobií si ho vysvětlují zevní situací, při níž se dostavil. Spojují ho například s dopravními prostředky. Proto jsou pak přesvědčeni, že dopravní prostředky u nich vyvolávají záchvat. Řadě dalších situací, o nichž se domnívají, že by mohly rovněž vyvolat záchvat, se proto vyhýbají, přestože v nich záchvat paniky nikdy nedostali. Tomu se říká generalizace.

Lidé trpící panickou poruchou si ji vysvětlují tělesnou nebo psychickou nemocí.

Františka, 32 let
Františka je 32letá matka dvou dětí, kterým je 5 a 7 let. Po prvním porodu začala trpět úzkostí, když měla vyjít sama na ulici. Úzkost cítila především v obchodech, při jízdě metrem, později i tramvají a
 autobusem. Aby mohla cestovat hromadnou dopravou nebo jít nakoupit, musel ji doprovázet manžel nebo přítelkyně. Krátce po druhém porodu se situace ještě zhoršila. Františka se bála opustit byt. Styděla se za to. Ale kdykoli se snažila strach překonat, rozbušilo se jí srdce, točila se jí hlava, bála se, že omdlí. Kdyby omdlela, kdo by se postaral o malé děti?

Léky pro agorafobii
Nejméně vhodné
Anxiolytika jako diazepam nebo oxazepam.
Vhodné pro krátkodobé snížení úzkosti
Vysoce účinné benzodiazepiny jako clonazepam (Rivotril) a alprazolam (Neurol, Xanax).
Nejvhodnější
(účinek se dostavuje až po 8 až 12 týdnech, je však trvalejší a na léky nevzniká závislost)

Tricyklická antidepresiva, jako imipramin (Melipramin) nebo clomipramin (Anafranil, Hydiphen).

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako tranylcypromin (Parnate) nebo reverzibilní IMAO typu A – RIMA jako moclobemid (Aurorix).

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako paroxetin (Seroxat), fluoxetin (Prozac, Deprex, Portal), citalopram (Seropram), sertralin (Zoloft) nebo fluvoxamin (Fevarin).

Autor: zpracováno redakčně