Medicína

AIDS centra


Kategorie: AIDS Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby 
10.duben 2000
Zde jsou uvedeny odkazy na centra, kde se můžete nechat vyšetřit při podezření na AIDS.

AIDS centrum Telefon Ordinační
doba
Adresa
Brno 05/43192272 24 hod. Infekční klinika FN
Jihlavská 20
639 01 Brno
České
Budějovice
038/7874600 24 hod. Infekční oddělení NsP
Boženy Němcové 54
370 01 Č. Budějovice
Hradec
Králové
049/5833773 24 hod. Infekční klinika FN
500 36 Hradec Králové
Ostrava 069/6984252 24 hod. Infekční klinika FN
17. listopadu
708 52 Ostrava-Poruba
Plzeň 019/2162
linka 264
24 hod. Infekční klinika FN
Edvarda Beneše 13
305 99 Plzeň
Praha 02/66082629 testy
8-12 hod.,
pomoc kdykoliv
Infekční klinika
nemocnice na Bulovce
Budínova 2
180 01 Praha 8
Praha 02/24914966 pouze testy:
8-12 hodin,
i bez objednání
Krajská hygienická stanice
Dittrichova 17
120 00 Praha 2
Praha 02/24482699 pouze testy:
út a čt
9-12 hod.
Hygienická stanice
Rytířská 12
110 00 Praha 1
Praha 02/2490379 čt
8-12 hod.
Sexuologický ústav LF UK
Karlovo náměstí 32
120 00 Praha 2
Ústí
nad Labem
047/5682602 24 hod Infekční odd.
Masarykovy nemocnice
401 13 Ústí nad Labem

Autor: zpracováno redakčně