Medicína

AIDS


Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby AIDS 
10.duben 2000
Původ epidemie onemocnění AIDS – syndromu získaného selhání imunity – je stále hypotetický.

Jsou vyslovovány různé neprokazatelné domněnky, že se onemocnění vyskytovalo již jako epidemie v antice, v renesanci nebo v 19. století, kdy byl prvně popsán kožní sarkom vídeňským lékařem Moritzem Kaposim.

Ve Spojených státech může být začátek nové epidemie AIDS datován od roku 1978. Epidemie se rozšířila do 15 států. V České republice byl prvně získaný syndrom selhání imunity laboratorně diagnostikován roku 1985. Na základě vzrůstajícího počtu onemocnění je dnes již zřejmé, že onemocnění není vázáno jen na rizikově se chovající skupiny obyvatel a narkomany, nýbrž že je ohrožen každý.

Terapie, která spočívá v posilování imunity, v náročném léčení HIV pozitivity speciálními antivirovými léky a jejich kombinacemi, včetně použití vzácných antibiotik při komplikacích, je nesmírně nákladná. AIDS je v současné době nevyléčitelný.

Je dobře si připomenout, že HIV – AIDS není vidět, nemocný nemusí ani vědět, že virus přenáší dál. Nejčastěji se virus HIV přenáší krví, jakýmkoliv nechráněným pohlavním stykem (včetně orálního sexu) a z matky na plod.

Onemocnění se projevuje různými formami:
Asymptomatická forma
(bez zjevných příznaků onemocnění – nositel HIV viru) je sérologicky prokazatelná, pacient může být deset i více let bez klinických obtíží.
Akutní infekce
– projevuje se dva až tři týdny po nákaze (u pěti až deseti procent případů) potížemi podobnými chřipce. Následuje fáze uzdravení. Průkaz protilátek je možný až za dvanáct týdnů po infekci.
Celkové postižení mízních uzlin
(bývá asi u 40 procent nemocných).Nejtěžší a často konečnou fází onemocnění AIDS bývají klinické komplikace selhání imunity kdy pacient umírá na projevy chorob způsobených mikroorganismy, se kterými se zdravý jedinec běžně vyrovnává.


Foto ČTK
Model viru HIV, který byl
vyroben v australském Perthu
Z uvedených důvodů se zkouška na pozitivitu HIV viru provádí vždy před odběrem krve určeným k dárcovství. V těhotenství je vhodné provést odběry, ale automaticky se neprovádějí. Tuto zkoušku nabízí budoucí rodičce zpravidla gynekolog, ale žena si může požádat sama.

Vyšetření HIV pozitivity před plánovanou operací provádí příslušné pracoviště jen se souhlasem pacienta.

Každé vyšetření na přání klienta je vždy anonymní a zpravidla je hradí pacient.

Důležité upozornění!
Prožije-li člověk riziko, které by ho mohlo ohrozit nákazou virem HIV, měl by jít k odběrům krve. Pozitivita se ovšem projevuje v krvi nejdříve za 3 měsíce od možného vzniku nákazy.

Pro doplnění jakýchkoliv informací můžete zdarma volat

HELP LINE AIDS 0800/144444
Národní linku prevence AIDS

Linka je dostupná z celého území České republiky od pondělí do pátku od 13 do 18 hodin, mimo tyto hodiny je zapojen záznamník s informacemi, na kterém můžete zanechat i vzkaz. Na dotazy zde odpovídají vyškolení odborníci.

Podrobnosti o AIDS se můžete dozvědět rovněž na následujících internetových adresách, které jsou věnovány výhradně této nemoci:

Autor: zpracováno redakčně