Medicína

Jaké jsou povinnosti lékařů a pacientů


Kategorie: Pohlavně přenosné choroby Pohlavní choroby 
10.duben 2000
Klasické pohlavní choroby podléhají zákonným opatřením, podle nichž musí lékař i pacient respektovat určité povinnosti, z nichž některé připomínáme.

Lékař je povinen:

  • hlásit onemocnění PN, podezření, ohrožení a úmrtí na zvláštních předepsaných tiskopisech; z ostatních sexuálně přenosných onemocnění se hlášení podává u onemocnění HIV/AIDS, hepatitidách, svrabu a pedikulózách.
  • poučit nemocného o podstatě nemoci a poučení si nechat podepsat;
  • provést depistážní šetření, zjistit všechny kontakty a zdroje onemocnění (a pacient by je měl sdělit).

Pacient je povinen:

  • uvědomit ošetřujícího lékaře o změně bydliště, pokud mu je poskytována dispenzární péče;
  • sdělit lékaři všechny kontakty a zdroje onemocnění;
  • podrobit se léčení a kontrolám; z evidence je vyřazen teprve na základě negativních výsledků;
  • neohrozit nákazou jiné osoby (nákaza může být kvalifikována jako trestný čin).

V rámci prevence a šíření pohlavních nemocí jsou stanovena preventivní opatření týkající se novorozenců, gravidních, hospitalizovaných osob, dárců krve, tkání, kostní dřeně, orgánů a spermatu a u všech osob, u nichž na podkladě anamnézy nebo objektivního vyšetření nelze vyloučit podezření z nákazy či onemocnění v rámci diferenciální diagnózy. Je doporučován test na HIV protilátky s před- a potestovým poradenstvím, které je dobrovolné (mimo výše uvedeného dárcovství) se souhlasem testované osoby.

V případě klasické pohlavní nemoci přísluší z epidemiologických a dalších důvodů léčba venerologovi (nebo je jím řízena), u ostatních agens, která mohou být přítomna, je využito mezioborové spolupráce.

Návštěva klienta či pacienta u dermatovenerologa je přímá – tedy bez doporučení praktického lékaře. O všech údajích platí povinné zachování lékařské mlčenlivosti. Vyšetření je provedeno podle technického vybavení pracoviště. Není-li dostupné, je nutno odeslání pacienta na příslušné dermatovenerologické oddělení nemocnice. Krajská a fakultní pracoviště jsou schopna provádět a zajistit široké spektrum vyšetření. Trendem je budování tzv. STD center, zajišťující komplexní řešení této problematiky - např. STD centrum dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK (Apolinářská 4, 120 00 Praha 2).

Autor: MUDr. Věra Kaštánková