Medicína

Voyerismus


Kategorie: Sexuální úchylky 
28.duben 2000
Vzrušení je dosahováno sledováním intimního počínání nic netušících anonymních objektů (svlékajících se žen, souložících párů).

Určit sexuální zvědavost je asi vlastní většině mužů (ale i ženám), deviací se však stává tehdy, kdy je preferovanou aktivitou k dosahování vzrušení, tedy když je upřednostňována i před normálním způsobem uspokojení, před partnerskými sexuálními aktivitami. Tato deviace je přitom většinou velmi nutkavého charakteru a přináší mnoho problémů deviantovi i jeho okolí. Není však přitom skutečně nebezpečná, spíše je pouze společensky obtížná.

Autor: Doc. PhDr. Petr Weiss