Medicína

Ženská homosexualita


Kategorie: Homosexualita 
10.duben 2000
Ženská homosexualita se také označuje jako “lesbická láska”.

Ženská homosexualita se také označuje jako “lesbická láska”. To podle velké básnířky Sapfó, která žila asi v létech 612 až 557 př. n. l. na východořeckém ostrově Lesbos. Sapfó se proslavila krásou svých veršů, ale hlavně tím, že jako první uvedla do literatury milostný vztah mezi dvěmi ženami.

O příčinách vzniku homosexuality u žen víme ještě méně než u mužů. Nebyly získány žádné důkazy pro hormonální nebo jiné tělesné vlivy. Dědičné faktory také nehrají roli. Psychoanalytici sice poukazují na to, že homosexuální ženy často mívají negativní vztah ke svým matkám, ale sama znám mnohé homosexuálky, které mají k matce výborný vztah. Ať již jsou matky hodnoceny kladně či záporně, většinou snáze akceptují homosexualitu svých dcer než otcové.

Homosexuální dívky se nerady příliš liší od svých vrstevnic. Snaží se tedy zpočátku přizpůsobit a žít jako ostatní. Při zahajování heterosexuálního života to mají snazší než muži . Neočekává se od nich aktivita a nedostaví-li se potřebná vstřícná reakce, tedy výrazné provlhčení pochvy, přece jen se pohlavní styk se může uskutečnit. Pochva je vždy poněkud vlhká.

Oblékají se jako ženy, chovají se jako ženy
Většinou již od puberty se u dívek dostavují erotické myšlenky, které jsou spojené s nějakou dívkou či ženou.
Někdy již s úzkostí tuto zvláštnost sledují, někdy tomu ještě nepřikládají důležitost. Většinou chodí na schůzky s chlapci. V osmnácti letech, někdy jen o málo později, si však už své sexuální zaměření uvědomují. Když byl prováděn průzkum, jak homosexuální ženy zahajují sexuální život, bylo zjištěno, že u více než 50 procent heterosexuálně. Někdy to bylo jen několik ojedinělých pohlavních styků, někdy byly styky časté a pravidelné. Část žen hodnotilo své pocity jako lhostejné, část uvedlo, že pocity byly příjemné, některé prožily i orgasmus. Intenzivní pocit slasti a štěstí však prožily teprve se zenou. Touha žen po dítěti je větší než u mužů, proto některým homosexuálním ženám pomáhá mateřství snášet méně uspokojivý sexuální život.

František Kobliha:
dřevoryt z cyklu Kleopatra

Homosexuální ženy se od homosexuálních mužů liší především tím, že touží mít trvalou partnerku. Pokud ji najdou, pak spolu léta šťastně, nebo alespoň spokojeně žijí. Zpravidla žijí nenápadně, vystupují jako dvě přítelkyně. Oblékají se a chovají se žensky. Většinou vystačí se sportovním oblečením, s dlouhými kalhotami, čímž v dnešní době nevzbuzují žádnou pozornost. Dnes, když je společnost vůči homosexualitě tolerantnější, častěji na veřejnosti vystupují dvojice žen, u kterých je patrno, že jde o homosexuální vztah.

Sexuální praktiky
Většinou se ženy vzájemně uspokojují ústy a rukou. Jen malé procento žen používá nástroje, které zavádí do pochvy. Homosexuální vztahy mezi ženami patří k nejintenzivnějším, pokud přihlédneme k vzájemné citové vazbě, ale i k častosti sexuálních kontaktů. Ženy, které měly pohlavní styky i s muži, sexuální styk se ženou považují za uspokojivější, protože ženy jsou něžnější, ohleduplnější, ale hlavně se dovedou více vcítit do potřeb a pocitů partnerky.

Pokud homosexuální ženy vyhledají sexuologa, je to proto, že žena má problémy s dosažením pohlavního vyvrcholení. Otevřeně se k tomu vždy partnerce přiznají, na rozdíl od heterosexuálních žen. Ty často, pokud mají podobné problémy, pocitové vyvrcholení předstírají. Jsou si vědomy, že muži dávají přednost orgastické ženě. To v homosexuálním vztahu žen není.

“Vyléčené” lesbičky?
Ojediněle byly publikovány případy homosexuálních žen, které pod psychoterapeutickým vedením žily spokojeným heterosexuálním životem. Vždy však chyběla u těchto případů informace, nakolik byla u nich homosexualita vyhraněna. Pro ženu mohou být heterosexuální podněty uspokojivé jen v tom případě, že má i určité dispozice k heterosexuálnímu životu a její homosexuální orientace není absolutní.

V západních státech v posledních letech vznikají ženské homosexuální kluby. U nás jsou kluby společné pro muže i ženy. Tyto samostatné kluby mají značnou výhodu. V příjemném prostředí je možné navázat přátelství, případně i partnerství. Návštěvnice klubu vědí, že jsou tam ženy, které mají stejné problémy. Do klubu mohou přijít ženy samy, osamocené se tak na čas zbaví své samoty, a ty, které předstírají jiné sexuální zaměření, mohou se na čas chovat přirozeně.

Autor: MUDr. Jaroslava Pondělíčková-Mašlová