Medicína

Syndrom traumatu po znásilnění


Kategorie: Funkční sexuální poruchy mužů Funkční sexuální poruchy žen 
13.březen 2000
Oběť potřebuje sympatii a pocit kontroly nad dalším děním ve styku se zdravotnickými a policejními orgány.

Někdy se jen s obtížemi daří vybudovat pozitivní pocit jistoty a sebeúcty narušený znásilněním. Nejen zdravotnický, ale i policejní personál by se měl tedy vystříhat patronizujícího nebo liberálního postoje, stejně jako nadměrné horlivosti, která může být postiženou vnímána jako agresivní.

Autor: MUDr. Radim Uzel CSc.