Funkční sexuální poruchy

Závislost mužských poruch na věku


Kategorie: Funkční sexuální poruchy mužů 
13.březen 2000
Bylo by hrubou chybou domnívat se, že kvalita ztopoření pohlavního údu je po celý život stejná.

S přibývajícími léty je nutno se zkrátka smířit s tím, že už to nikdy nepůjde tak jako v mládí a chvástavé řeči seniorů o jejich skály lámající potenci je nutno většinou odkázat do říše fantazie.

Josef Váchal:
Vademecum erotiky v soustech (dřevoryt)

Je jistě potěšitelné, že se dnes už prakticky nepoužívá termín “stařec”, hovoří se spíše o “seniorech” a také v hodnocení různých zdravotních parametrů používáme raději termín “třetího věku”. Zejména v hodnocení lidské sexuality je to naprosto správné, protože je již dávno překonán mýtus bezpohlavního stáří, naopak mnohého seniora by takové tvrzení mohlo urazit.

 Německý sexuolog Kolle spočítal průměrný počet souloží v souvislosti se stárnutím a udává ve 30 letech asi 150 souloží za rok, za 20 let života pak frekvence pohlavních styků klesne asi na polovinu, nicméně však ještě téměř polovina mužů 70letých žije víceméně pravidelným sexuálním životem.

Autor: MUDr. Radim Uzel CSc.