Medicína

Poruchy orgasmu a ejakulace


Kategorie: Funkční sexuální poruchy mužů 
13.březen 2000
Na rozdíl od překotné ejakulace existují poměrně vzácné případy, kdy ani sebedelší sexuální dráždění nevede k vyvrcholení, nebo toto vyvrcholení není doprovázeno ejakulací semene.

Překotná ejakulace
Ideální délka pohlavního styku je zdrojem častých, nekonečných a většinou k ničemu nevedoucích učených disputací.
Člověk jistě nesnese srovnání s jinými příslušníky živočišné říše. Není takovým hrdinou jako třeba žabák, který dokáže kopulovat s jednou žábou nepřetržitě i několik dní. Málokdo však souloží se stopkami v ruce, takže délka styku zůstává většinou jen v oblasti odhadů a často i zbožných přání.

 

Jak poznat překotnou ejakulaci ?
Aby bylo možné ejakulaci považovat za překotnou, musí splňovat dvě podmínky:

1. K výronu semene dochází ještě před zavedením pohlavního údu do pochvy, v okamžiku zavedení nebo hned po několika kopulačních pohybech.

2. Tento jev se vyskytuje při častých pohlavních stycích (aspoň několikrát týdně) a při styku opakovaném.

 

Délku soulože je nutno posuzovat vždycky z hlediska párové komunikace. Pohlavní styk se stává časově nedostatečným teprve ve chvíli, kdy to začíná zřetelně vadit sexuálnímu protějšku. Aby bylo naplněno kriterium sexuální poruchy, musí k překotné ejakulaci docházet při častých stycích (alespoň několikrát týdně) a při pohlavním styku opakovaném. Rozhodně není možno za poruchu považovat extrémně krátký pohlavní styk po delší sexuální abstinenci. Naprosto nepochybným defektem je však výron semene ještě před zavedením pohlavního údu do pochvy, v okamžiku zavedení nebo hned po několika kopulačních pohybech.

 

Příčiny překotného výronu
Většina pacientů postižených překotnou ejakulací přichází do ordinace sexuologa ve věku do 30 let. Často se jedná o jakýsi konstituční fenomén, vrozenou dispozici, někdy je stav možno posuzovat jako neurózu, kterou ještě zhoršuje netolerantní partnerka. Taková žena je postiženému muži schopna příliš krátkou soulož vyčítat, ten má potom už předem obavy, což zvyšuje jeho nervové napětí a celá porucha se tak dostává do bludného kruhu.

Z tělesných příčin překotné ejakulace stojí na předním místě krátká uzdička předkožky. Při vyšetřování by proto neměla být nikdy opomenuta tato okolnost, protože k vyřešení celé situace stačí pak už jenom nepatrný operační zákrok.

Poměrně úspěšnou metodou k zvládnutí překotné ejakulace je použití nácviku takzvané stiskací techniky (squeeze technic). Už od starověku je totiž známo, že silný stisk žaludu mezi palcem a ukazovákem dokáže zastavit průběh ejakulačního reflexu. Je k tomu ovšem zapotřebí součinnosti partnerky postiženého muže. Oba partneři se musí smířit s tím, že třeba celý měsíc nebo ještě déle nebudou spolu souložit, ale budou se věnovat jenom vzájemnému dráždění pohlavních orgánů. Hrozící ejakulaci pak partnerka včas zablokuje uvedeným stiskem a celý nácvik se může opakovat. Muž se časem vycvičí k tomu, že dokáže zvládnout vysokou úroveň sexuálního podráždění bez ejakulace. Je sice možné trénovat sám za pomoci masturbace, většinou se však klade důraz právě na párový nácvik, protože vzájemná součinnost snižuje hladinu možných výčitek. Často také oba partneři přijdou na chuť nekoitálním sexuálním praktikám.

Z dalších léčebných prostředků pak připadá v úvahu použití lokálně působících znecitlivujících prostředků ve formě masti nebo gelu. V poslední době jsou dobré zkušenosti při zavádění takovéhoto sterilního gelu přímo do močové trubice. Pod lékařským dohledem je také možno podávat psychofarmaka (anxiolytika nebo malé dávky neuroleptik).

 

Co s tím?
- Tyto poruchy je nutno léčit v odborné sexuologické ambulanci.

- “Stiskací technika” (silný stisk žaludu mezi palcem a ukazovákem)

- Místně působící znecitlivující prostředky (masti, gely)

- Psychofarmaka  (anxiolytika, neuroleptika – pouze pod lékařským dohledem).

Autor: MUDr. Radim Uzel CSc.