Medicína

Na scénu přichází Viagra


Kategorie: Funkční sexuální poruchy mužů Funkční sexuální poruchy žen 
25.leden 2000
Oznámení americké firmy Pfizer, že v jejích laboratořích byl dokončen vývoj prvního ústy podávaného léku na erektilní dysfunkci s obchodním názvem Viagra, a zejména pak uvedení tohoto léku na trh vyvolalo takřka světovou senzaci. Viagra si může připsat k dobru, že díky ní se o neschopnosti erekce začalo veřejně hovořit.

Jak vlastně Viagra funguje
Očekávaný Viagra boom - narážka na poválečný baby boom - se sice nekonal tak docela, ale o druhé sexuální revoluci (po revoluci “antikoncepční”) mluvit lze. Aspoň ve Spojených státech. Je ironií osudu, že v mnoha případech zažijí obě tyto revoluce na vlastní kůži titíž muži.

Viagra (odborně sildenafil) je selektivní a kompetitivní inhibitor 5-fosfodiesterázy, což je enzym podílející se na odbourávání cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP). Jestliže se aktivita enzymu potlačí, začne se cGMP hromadit uvnitř hladkých svalových buněk, což vede k izolaci vápníku v endoplazmatickém retikulu a k jeho úniku z buňky. A protože bez dostatku vápníku není buňka schopna účinné kontrakce, nastává uvolnění těchto buněk a otevírá se dokořán přítok krve do topořivých těles. Erekce může začít. Uvolnění hladké svaloviny má současně za následek útlak odvodných žil, a tím i zastavení odtoku krve. Erekce může trvat. Lék je tedy zřejmým výsledkem hlubšího poznání buněčných a biochemických mechanismů erekce, k němuž došlo zhruba v posledních dvou desetiletích.

K jeho největším přednostem patří jednoduchá forma podání - jde o tablety užívané běžným způsobem ústy - a přes toto systémové podání jeho selektivní, cílové působení především na struktury lokalizované právě v penisu. A samozřejmě také malý počet málo závažných nežádoucích účinků.

Viagra není na konci cesty – i když pro někoho ano
Na obzoru jsou i další vlaštovky se snadnějším podáváním - agonista dopaminu apomorfin se zkouší aplikovat v podobě tablet vkládaných pod jazyk s postupným uvolňováním účinné látky, a v perorální formě se začíná aplikovat i fentolamin, dostupný donedávna jen v podobě intrakavernózních injekcí.

Sildenafil je nicméně prvním úspěšným produktem intenzivního výzkumu buněčných a biochemických mechanismů mužské erekce a účinných látek, jež mohou napomoci při jejím selhávání. Nejvíce se také zatím přiblížil ideální představě toho, jak by měl lék proti erektilní dysfunkci vypadat. Umožňuje dosáhnout kvalitní a dostatečně dlouho trvající erekce do jedné hodiny po polknutí jediné tablety. Je velmi dobře snášen a počet pacientů, kteří opustili klinické studie v důsledku výskytu nežádoucích účinků, byl srovnatelný s placebem. Mezi nejčastějšími nežádoucími účinky se objevují bolesti hlavy, dyspepsie, změny zrakové citlivosti na světlo a výskyt barevných fenoménů.

Jak vlastně Viagra funguje


Schéma Panax

1. Pokud je vše tak, jak má být, stimuluje signál vznikající při sexuálním vzrušení v penisu tvorbu speciální chemické látky - cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP), který způsobuje relaxaci tkáně penisu, a tedy i rozšíření průsvitu tepen, které tudy probíhají.

2. Krev se do nově otevřených prostor doslova nahrne a dochází k erekci. Ta ovšem může být úplná pouze tehdy, je-li přítok krve skutečně dostatečný, a její odtok žilami naopak po určitou dobu přerušený. Při impotenci čili erektilní dysfunkci však spongiózní tkáň v důsledku nedostatku cGMP neexpanduje do té míry, aby se odtokové žíly uzavřely, krev odtéká z penisu stejně rychle, jako sem přitéká, a k erekci tedy nemůže dojít.

3. Viagra má schopnost zablokovat enzym odbourávající cGMP, a tím posílit a prodloužit účinek cGMP - díky tomu všechny děje probíhají opět tak, jak mají.

Viagra je účinný lék, ne afrodisiakum

Protože sildenafil (Viagra) účinkuje tak, že zabraňuje odbourávání cGMP vzniklého působením oxidu dusnatého, musejí tyto dva působky nejprve vzniknout - a to se děje na základě sexuálního vzrušení. Proto tedy je sildenafil účinným lékem, ale ne afrodisiakem. "Nijak neovlivňuje ani sexuální touhu a vzrušení, ani libido, a nemění také sexuální chování," upozorňuje E. D. E. Whitehead z Asociace pro mužské sexuální dysfunkce v USA.
 
 
Jedinou kontraindikací je užívání sildenafilu současně s nitráty a jinými donory NO. Jejich vzájemné účinky mohou způsobit potíže od závratí až po ischémii myokardu. V souvislosti s užíváním Viagry už bylo hlášeno několik úmrtí, ale jen malé procento z nich padá na vrub lékové interakce s nitráty. Erektilní dysfunkcí totiž trpí často muži s kardiovaskulárními chorobami, pro něž je fyzická aktivita spojená se znovunalezeným sexuálním životem nepřiměřená. Z tohoto důvodu by se každý pacient, dříve než začne Viagru užívat, měl podrobit lékařskému vyšetření, které by rizika náhlé smrti minimalizovalo.

Předepisování Viagry se po jejím uvedení na trh přesunulo z rukou urologů a sexuologů do ordinací praktických lékařů, což může mít neblahý vliv na řádnou diagnostiku příčin erektilní dysfunkce. Ta totiž zahrnuje vedle důkladné anamnézy a komplexního vyšetření pacienta také schopnost odhalit skrytě probíhající onemocnění, jehož prvním a mnohdy nejlehčím projevem mohou být právě poruchy erekce.

 

Viagru si už nechávají předepisovat i ženy
Jistě není nic divného na tom, požádá-li o pilulku pro svého muže žena, které jeho handicap vadí. Jenže ženy si nechávají předepisovat Viagru pro sebe! Je pravda, že Viagra je určena jen pro muže. Ale pravda je i to, že tkáň tvořící vaginu a klitoris je velmi podobná tkáni mužského penisu, takže sildenafil zlepšuje prokrvení těchto oblastí u obou pohlaví. Účinky Viagry ocení hlavně ženy, u nichž dochází k nedostatečnému zvlhčení pohlavních orgánů.

Autor: Mgr. Jaroslav Hořejší