Medicína

Funkční sexuální poruchy


Kategorie: Funkční sexuální poruchy mužů Funkční sexuální poruchy žen 
13.březen 2000
Sexualita je jedním z největších mystérií života. Není divu, že po staletí se na tuto součást naší existence hromadily spousty předsudků, sexuální funkce byly úzkostlivě tajeny a rovněž o jejich poruchách se většinou nehovořilo ani v intimním prostředí lékařských ordinací.
V posledních desítiletích padají mnohé zakořeněné mýty, zbavujeme se okovů tabuizace a mnohé věci už nazýváme pravým jménem. Ač po staletí zakrývána rouškou tajemství, dostává se dnes lidská sexualita na výsluní, takže můžeme konečně prohlásit, že kromě základních životních projevů, jako je jídlo nebo spánek, neexistuje jiná činnost tak častá a běžná. Intimní život už dávno přestal sloužit pouze k rozmnožování, stal se přirozenou součástí lidské kultury, masovým potěšením, každodenní radostí.

Sexuální radost však bývá někdy zkalena poruchami tělesných funkcí. Stejně jako požitek z dobrého jídla kazí špatné zažívání, žaludeční vředy a průjem, podobně jako spánek může být narušen poruchami usínání, nočním probouzením či děsivými sny, tak také sexuální funkce doznávají v průběhu života četné úhony. Příroda zde ovšem měřila oběma pohlavím nestejným metrem. Zatímco muži považují svou sexuální aktivitu zpravidla za jakýsi výkon, ženy si naproti tomu stěžují na sexuální nezájem, na nízkou potřebu pohlavní aktivity, či na nedostatečný prožitek pocitového vyvrcholení – orgasmu.

I při sebevyšší inteligenci je dnešní člověk v sexualitě nejzranitelnější a tato zranitelnost jde bohužel s inteligencí ruku v ruce. Podobni olympionikům s jejich “výše, rychleji a dále”, prahnou sexuální atleti moderní doby po bezchybném fungování svého intimního života. Jeho poruchy pak dokáží přinášet problémy v partnerských vztazích, komplikovat každodenní soužití, působit životní utrpení. Na muže jsou v tomto ohledu již tradičně kladeny nesporně vyšší požadavky. Kvalita ztopoření pohlavního údu a délka styku jsou dobře objektivně měřitelné parametry a do jejich poruchy se pak většinou promítají sexuální stesky. Mužské selhání se stává denním chlebem sexuologických ordinací a partnerského poradenství.

Jak jsme spokojeni se sexem  
Muži 75 procent
Ženy 82 procent

Poruchy sexuálního života žen nebývají tak nápadné, a proto snad do sexuologických ordinací přicházejí ženy méně často. Na základě výsledků nedávného celostátního průzkumu jsou také obyvatelky České republiky sexuálně spokojenější než jejich mužští partneři. Spokojenost se svým sexuálním životem vyjadřuje 82 procent žen, zatímco mezi muži jsou spokojeny pouze tři čtvrtiny.

S pohlavními styky začínají v ČR muži i ženy přibližně ve stejném věku – asi v osmnácti letech (v Praze skoro o rok dříve), doba jejich ukončení se pak dá jen těžko odhadnout, tady věkový rozdíl mezi pražskými a ostatními starci, kteří rezignují na sex, nebude nijak nápadný. Optimistické zprávy a sexuálně výchovná nabádání obsahují sdělení, že lidská sexualita končí až okamžikem smrti. Poruchy sexuálních funkcí se mohou pochopitelně vyskytnout v kterémkoliv věku.

Kresba Ivan Hořejší

Autor: MUDr. Radim Uzel CSc.