Medicína

Terénní gynekolog a specializovaná pracoviště


Kategorie: Neplodnost 
10.duben 2000
Častou příčinou sterility u ženy je anovulace, tedy stav, kdy nedozrávají vajíčka. Porucha se většinou projevuje nepravidelností menstruačního cyklu, většinou prodloužením cyklů na 35 až 50 dnů.

Je-li anovulace jedinou příčinou neplodnosti, může ji s úspěchem léčit terénní (obvodní) gynekolog. Před léčbou ženy je však vždy potřebí vyšetřit spermiogram.

V případě anovulace většinou gynekolog ženě předepíše clomifen (Clostilbegyt, ClomHexal, Serophene apod.), který se užívá na začátku cyklu (tedy většinou od 4. nebo 5. dne od začátku mentruačního krvácení a celkově 5 dní). Riziko léčby spočívá pouze v tom, že bude účinkovat až příliš dobře a žena počne dvojčata nebo trojčata. Je proto je na místě podávat nejprve malou dávku a až v případě, že k ovulaci nedojde, ji zvýšit.

Neotěhotní-li pacientka po této jednoduché léčbě, je nejlépe neplodný pár odeslat na specializované pracoviště, zabývající se diagnostikou a léčbou sterility. Tato pracoviště, která ročně léčí stovky nebo tisíce párů s neplodností a která mají k disposici nejmodernější vyšetřovací metody, léky a do jejichž léčebných možností patří většinou i metody asistované reprodukce, jsou nejrychlejší cestou k cíli – tedy k těhotenství.

Komplexní vyšetření neplodnosti zahrnuje:

  • Spermiogram (kolik spermií je v ejakulátu a jaká je rychlost jejich pohybu, event. zda nejsou známky zánětu);
  • hladiny antispermatozoálních protilátek (mohou znehybňovat spermie);
  • vyšetření zaměřená na event. infekce, zvláště na chlamydie, mykoplasmata, syfylis (příjici) a kapavku;
  • průkaz dobře pohyblivých spermií v postkoitálním testu;
  • vyšetření růstu vajíček ve vaječníku hormonálně a ultrazvukem;
  • vyšetření průchodnosti vejcovodů;
  • v některých případech provádíme laparoskopii (malým periskopem v narkóze se podíváme do dutiny břišní), abychom mohli vyloučit endometriosu nebo srůsty;
  • nebo hysteroskopii (zevnitř prohlédneme dutinu děložní), máme-li podezření na polypy nebo myomy.

Tato vyšetření by specializované pracoviště mělo být schopno provést během jednoho, nejvýše dvou menstruačních cyklů ženy. Podle stanovené diagnózy pak volíme léčbu.

Autor: MUDr. Karel Řežábek