Medicína

Jak se spavost vyšetřuje?


Kategorie: Poruchy spánku 
13.duben 2000
Při vyšetřování nadměrné spavosti se vychází z dotazníku Epworthské škály spavosti.

 

Ukázka dotazníku při vyšetřování poruch spánku
Příjmení: .....................
Jméno: ......................
Věk: ......................
Datum vyplnění: ..........................
Čas vyplnění: ..............................
 
Dřímáte nebo usínáte v situacích popsaných níže? (Nejedná se o pocit únavy). Tato otázka se týká Vašeho běžného života v poslední době. Jestliže jste následující situace neprožil, zkuste si představit, jak by vás mohly ovlivnit.

Vyberte v následující škále číslo nejvhodnější odpovědi ke každé níže uvedené situaci.

    0 = nikdy bych nedřímal, neusínal
    1 = slabá pravděpodobnost dřímoty, spánku
    2 = střední pravděpodobnost dřímoty, spánku
    3 = značná pravděpodobnost dřímoty, spánku

 
Situace:
Číslo odpovědi:
Četba vsedě
Sledování televize
Nečinné sezení na veřejném místě
Při hodinové jízdě v autě jako spolujezdec
Při odpoledním ležení, když to okolnosti dovolují
Při hovoru vsedě
Vsedě, v klidu, po jídle, bez alkoholu
V automobilu stojícím několik minut v dopravní zácpě
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
 
.....
 
Odpovědi se přesně vyhodnocují a jsou podkladem pro diagnózu poruch spánku.

Autor: zpracováno redakčně