Medicína

Druhy spavosti


Kategorie: Poruchy spánku 
13.duben 2000
K dispozici pro diagnostiku a snadnější určení je několik sebeposuzovacích škál spavosti, z nichž se v současné době nejvíce používaná Epworthská škála spavosti (Epworth sleepiness scale, ESS).

Nejdůležitějším pomocným vyšetřením spánku a jeho poruch je polysomnografie (vyšetřovací metoda, která spočívá na zachycení současného záznamu několika funkcí organismu prováděného, ve spánku).

Jaké jsou druhy nadměrné spavosti
primární
nadměrná spavost při nekvalitním nebo nedostatečném nočním spánku
nadměrná denní spavost při nemocech cirkadiánního rytmu

Test se sestává z 5 nebo 4 měření opakovaných po dvou hodinách. Nemocný je v samostatné zvukově a světelně místnosti instruován, aby měl zavřené oči a nebránil se spánku. Pokud usne do 20 minut, nechává se spát 15 minut, pokud neusne, měření se přeruší a nemocný do dalšího testu nesmí spát. Sleduje se průměr latence usnutí (doba mezi podnětem a zjevným projevem) a eventuální přítomnost REM spánku. Diagnostické kritérium pro narkolepsii je latence usnutí kratší než 7 minut a přítomnost REM spánku alespoň ve dvou testech. Testu usnutí předchází vyšetření nočního spánku, aby se zachytily jiné poruchy a k vyloučení možné chyba v životosprávě, která by výsledek mohla ovlivnit (např. jednorázové nevyspání).

Tři stupně spavosti
Mezinárodní klasifikace poruch spánku (International classification of sleep disorders, ICSD) rozděluje nadměrnou denní spavost na 3 stupně:

1. Mírná nadměrná denní spavost. Spánek přichází jen v klidu a v situacích, kdy je třeba malá pozornost (při ležení v klidné místnosti, při sledování televize nebo při čtení a nebo při pasivní jízdě dopravním prostředkem). Mírná nadměrná denní spavost vyvolává jen mírné společenské a pracovní problémy. Průměrná latence usnutí je 10 až 15 minut.

2. Střední nadměrná denní spavost. Spánek se dostavuje denně, i při mírné fyzické námaze a i při středním stupni pozornosti (například při řízení vozidla, na koncertě a v divadle a na schůzích. Střední nadměrná denní spavost vyvolává středně významné sociální a pracovní potíže. Průměrná latence usnutí je 5 až 10 minut.

3. Závažná nadměrná denní spavost. Spánek přichází denně, a to i při fyzické aktivitě, která vyžaduje mírné a střední soustřední. Je to např. při jídle, při rozhovoru, při řízení, při chůzi atd. Symptomy závažné nadměrné denní spavosti vedou k významným společenským a pracovním obtížím. Průměrná latence usnutí je kratší než 5 minut.

Zjednodušeně lze nemoci projevující se nadměrnou spavostí rozdělit na tři skupiny – primární hypersomnie, nadměrná spavost při nekvalitním nebo nedostatečném nočním spánku a nadměrná spavost při poruše cirkadiánního rytmu.

Mezi primární hypersomnie se řadí tři nosologické jednotky: narkolepsie, idiopatická hypersomnie a periodická hypersomnie.

Hypersomnie při nekvalitním nebo nedostatečném nočním spánku zahrnují spánkový apnoický syndrom, periodické pohyby končetinami ve spánku, syndrom neklidných nohou a nakonec různé druhy insomnie včetně chronické spánkové deprivace.

Nadměrná denní spavost při nemocech cirkadiánního rytmu není vzácností. Nejdůležitější z nich jsou syndrom zpožděné fáze spánku a intolerance směnného režimu.

Co za tím může být?
Nadměrnou spavost vyvolávají rovněž psychiatrická onemocnění, intoxikace, infekce centrálního nervového systému, degenerativní onemocnění mozku a některá endokrinní onemocnění. Může se vyskytnout po úrazu lebky; většinou přechodně. Nádory střední části mozku, pontu a zadní části mozku vyvolávají také někdy hypersomnii.

Hypersomnie (nebo naopak nespavost) se typicky vyskytovala při Economově encefalitidě. Poruchy spánku včetně hypersomnie jsou jedním z hlavních příznaků infekce při spavé nemoci. Nadměrný spánek nebo nedostatečná bdělost se vyskytují i u nás běžných zánětů mozku, např. u klíšťové encefalitidy. Záněty mozku se projevují také jinými příznaky.

Popis otrav, poruch žláz s vnitřní sekrecí a dalších chorob, které mohou indukovat větší denní spavost, přesahuje rozsah tohoto článku, právě tak, jako poruchy spánku při depresi, psychózách a úzkostných stavech.

Autor: zpracováno redakčně