Medicína

Jak se nadměrná spavost projevuje


Kategorie: Poruchy spánku 
13.duben 2000
Nadměrná spavost (tzv. hypersomnie) v širším slova smyslu je velice nepříjemný symptom, který výrazně snižuje kvalitu života a zhoršuje sociální postavení nemocného.

Člověk postižený hypersomnií má nadměrnou potřebu spánku a zkrácenou dobou bdělosti. Čas, který prospí, by mohl věnovat jiným aktivitám – vzdělávání, zaměstnání, péči o rodinu i svému volnému času. Pacient s nadměrnou spavostí se často setkává s nepochopením svého okolí. Normalita potřeby spánku není příliš přesně vymezena. Noční spánek by měl trvat u dospělého 6 až 9 hodin. Kdo spí 9 až 10 hodin, je považován za dlouho spícího, což ještě není vysloveně patologické. Krátký spánek po obědě se nepovažuje za abnormitu, pokud nepřichází proti vůli dotyčné osoby, není nutností a je přítomen jen ve vhodném prostředí.

Usínáte, jako když vás do vody hodí?
Nadměrná spavost, o které hovoříme, zahrnuje prodloužený noční spánek, usínání a spánek v denní době a krátké chvíle ospalosti.

Vyšetření při nadměrné spavosti vychází zejména z podrobné anamnézy. V první řadě je třeba odlišit depresi a únavu. Člověk s nadměrnou denní spavostí v příhodné situaci usíná. Unavený a vysílený pacient v klidu odpočívá, ale nemusí při tom usnout. Po odpočinku se většinou cítí lépe. Depresivní nemocný má tendenci ke ztrátě vůle a iniciativy (latinsky abulie), kterou někdy vysvětluje jako odpočinek. Přitom většinou nespí nebo alespoň rychle neusíná a nebývá pak odpočatý.

Nejintenzivnější denní spavostí trpí nemocní při narkolepsii. Jedná se o záchvatové onemocnění, při kterém nemocný náhle, proti své vůli, upadá do krátkého spánku, a to často opakovaně během dne a ve zcela nečekaných situacích. Epizody usnutí jsou krátké a hlavně přicházejí často bez varování. Denní spánky narkoleptiků jsou však velmi osvěživé. Narkoleptici navíc mají další symptomy , například kataplexii, tj. náhlou ztrátu svalového napětí vedoucí i k pádu. Nedochází přitom ovšem ke ztrátě vědomí a jiné.

Silnou až imperativní spavostí trpí nemocní s těžkými formami syndromu spánkové apnoe (zástavu dechu ve spánku).

Dopolední spavostí trpí typicky nemocní se syndromem zpožděné fáze spánku. Velice obtížným až nemožným ranním probouzením spojeným se spánkovou opilostí trpí nemocní idiopatickou (bez známé příčiny) hypersomnií. Tito nemocní jsou schopni prospat mnoho hodin bez přestání i v denní době, ale tento spánek není osvěživý.

Autor: zpracováno redakčně