Medicína

Eleuterokok ostnitý


Kategorie: Rostliny s tonizujícími účinky 
05.duben 2000
Díky svým účinkům si vysloužil přezdívky jako čertův keř nebo sibiřský ženšen.

Eleuterokok ostnitý
Eleuterococcus senticosus

 Odkud pochází a kde se pěstuje. Patří mezi nově objevené druhy při plánovitém testování léčivých rostlin v bývalém Sovětském svazu. Planě roste v tajze , a to především v jižní části Chabarovského kraje, v Přímořské a Amurské oblasti a také na jižním Sachalinu. Kromě těchto oblastí roste rovněž v Koreji, Japonsku a severovýchodní Číně ve smíšených a jehličnatých lesích jako podrost, ale i na okrajích lesů a pasekách. Oproti ženšenu, kterému hrozí vyhubení, má daleko širší areál, navíc roste v souvislých porostech a jeho množení a pěstování jejednodušší. To platí i o našich klimatických podmínkách, kde tento druh bez problémů roste a přezimuje.

Botanický popis. Eleuterococcus senticosus, eleuterokok ostnitý, patří do čeledi Araliaceae, aralkovitých. Je to zpravidla 1,5 až 3 m vysoký keř s bohatě vyvinutým kořenovým systémem. Stonek i větve jsou pokryty velkým počtem štětin kolmo odstálých a natočených špičkou dolů. Odtud je i jeho lidový název “čertův keř”, i když se nyní setkáváme, hlavně v anglicky

Oboupohlavný květ eleuterokoku

mluvících zemích, s výrazem “sibiřský ženšen”. Listy jsou dlouze řapíkaté, pětičetné, s lístky podlouhlými nebo eliptickými a na okrajíchdvojitě zubatými. Drobné květy vyrůstají na vrcholech větví v kulovitých okolících. V květenství se vytvářejí jak květy oboupohlavné, tak i jednopohlavné. Plod je pětihranná, podlouhle vejcovitá, suchá bobule; žlutavá semena jsou s nedokonale vyvinutým zárodkem a mají tvar půlměsíce.

Obsahové látky. Rozhodující látkou jsou glykosidy, které se nazývají eleuterosidy a bylo jich izolováno již více než dvanáct. V sušině stonků činí jejich obsah 0,6 až 1,5 procenta, u kořenů pouze 0,6 až 0,9 procenta. Rozhodující vliv mají eleuterosidy B, D a E, jejichž podíl je asi 80 procent. Kromě toho jsou zastoupeny steriny, pryskyřice, saponiny, flavonoidypolysacharidy. Důležitý je však i obsah minerálních látek, hlavně draslíku, fosforu a vápníku.

Plody eleuterokoku ostnitého

Způsoby užití. Extrakt z kořenů se používá se při fyzickém a psychickém přetížení organismu, k léčbě neurastenie, diabetu a některých forem rakoviny. Je vhodný i jako lék při rekonvalescenci po infekčních chorobách a nemoci z ozáření, po operacích apod. Zlepšuje kondici a výkonnost, příznivě stimuluje funkci pohlavních žláz. Zvyšuje však krevní tlak, a nelze jej tedy užívat při hypertenzi. Preparáty z této rostliny jsou u nás běžně na trhu.

Je možné ho použít i u hospodářských zvířat? Řada výsledků pokusů ukazuje na zvýšení přírůstků i užitkovosti domácích zvířat. Například u slepic se po přidávání 1 ml extraktu z kořenů do 1 kg krmiva zvýšila snáška vajec o 17,2 procenta a jejich hmotnost o 13,5 procenta. U prasat se zvýšily přírůstky až o 24 procent. Obdobné výsledky se uvádějí u přírůstků a plodnosti skotu, ve snůšce včel apod.

Autor: Prof. Ing. Pavel Valíček DrSc.