Rostlinné omamné drogy

Konopí indické


Kategorie: Rostlinné omamné drogy 
01.únor 2002
Konopí jako stará kulturní rostlina. Konopí je jednou z nejstarších pěstovaných rostlin, neboť jeho plody se našly na různých neolitických nalezištích v Evropě. Podle indické tradice věnovali bohové konopí člověku, aby mohl zvýšit svoji odvahu a rozkoš. Skutečností je, že konopí využívaly prakticky všechny starověké vyspělé civilizace.

Konopí indické
Cannabis indica

Konopí jako stará kulturní rostlina. Konopí je jednou z nejstarších pěstovaných rostlin, neboť jeho plody se našly na různých neolitických nalezištích v Evropě. Podle indické tradice věnovali bohové konopí člověku, aby mohl zvýšit svoji odvahu a rozkoš. Skutečností je, že konopí využívaly prakticky všechny starověké vyspělé civilizace.

Botanická charakteristika a rozšíření. Z několika druhů konopí má význam jako rostlinná omamná droga druh Cannabis indica, někdy též uváděný jen jako Cannabis sativa var. indica, který patří do stejnojmenné čeledi Cannabaceae, konopovitých. Zpravidla

dvoudomé rostliny s lodyhou přímou, lysou nebo chlupatou, většinou čtyř- nebo šestihrannou, která dosahuje výšky od 0,3 do 6 metrů. Listy jsou dlouze řapíkaté s vytrvalými palisty a s čepelí tří- až jedenáctičetnou. Lístky jsou úzce podlouhlé, k oběma koncům zúžené, na okrajích pilovité, dlouze zašpičatělé. Samčí rostliny, tzv. poskonné, jsou méně vzrůstné se světlejšími listy a kratší vegetační dobou. Květy na nich vyrůstají v řídkých latách a mají pětičetné bělavé nebo nazelenalé okvětí a pět tyčinek. Samičí rostliny, tzv. hlavaté, jsou statnější, více olistěné a temně zelené. V úžlabí listů mají svazečky stopkatých květů se zelenavým srostlým okvětím.

Konopí seté. Vlevo je samičí rostlina, vpravo samčí.

Samičí (nahoře) a samčí květ konopí indického.

Uvnitř je dvouplodolistý pestík se dvěma červenými bliznami a svrchním jednopouzdrým semeníkem. Květ je částečně obalen podpůrným listenem, který může být svrchu porostlý žláznatými chlupy, vylučujícími pryskyřici. V průběhu tvorby plodu se mění podpůrný listen v chrupavčitý obal, který uzavírá vejcovitou až kulovitou, mírně zploštělou nažku s intenzivní mozaikovitou kresbou.

Indické konopí je pravděpodobně původem ze západních svahů Himálaje a z Kašmíru. Dnes se pěstuje především v Indii (až do výšky 3000 metrů nad mořem), v severovýchodním Íránu, v Afghánistánu, Pákistánu, Indonésii, Střední Asii, v severozápadní a střední Africe, v Mexiku, USA, Jižní Americe a jinde. Typickým pro tento druh jsou vysoké omamné účinky, což je dáno obsahem tetrahydrocannabinolu (THC) v suché hmotě vyšším než 0,3 procenta. Pěstuje se pouze pro tento účel.

Které účinné látky jsou v konopí obsaženy? Rostliny konopí obsahují širokou škálu látek, z nichž je možno uvést mimo jiné organické kyseliny, sacharidy, fytosteroidy aj., ale také dva alkaloidy - trogonellin a nikotin. Ty však v omamných účincích nehrají žádnou roli. Důležitá je pryskyřice produkovaná žlázkami samičích květenství, která obsahuje velmi početnou směs tzv. kannabinoidních látek s nositelem halucinogenních účinků THC.

Marihuana a hašiš. Droga z konopí indického se vyskytuje ve dvou základních formách. V prvním případě jde o suché části samičí rostliny, především květenství, kdy obsah všech účinných látek nepřesahuje 8 až 12 procent. Tato sušená droga se nazývá marihuana. Především se kouří, a to buď samostatně, nebo spolu s tabákem v dýmce či cigaretách, tzv. joints. Dále se droga pojídá přímo nebo ve formě různých zavařenin, cukrovinek, ale také se užívá jako extrakt, čajový nápoj apod. Pro vlastní pryskyřici obsahující až 40 procent THC se užívá názvu

Semeno konopí indického. Na podélném řezu vpravo je vidět embryo (e).

hašiš. Je to nepříjemně páchnoucí hmota žluté až hnědé barvy, která slouží hlavně ke kouření. Lze z ní však rovněž vyrábět zákusky, bonbony aj.

Jaké jsou příznaky opojení. Příznaky hašišového opojení je možno rozfázovat do několika stadií. V prvním pociťuje poživač sevřenostúzkost, ve druhém se dostavuje euforie a pocit vnitřní blaženosti, což se projevuje bezdůvodnou veselostí a k tomu přistupuje pocit naplněné radosti. V dalším období dochází k porušení chodu myšlenek, soustředění a pozornosti, zostření sluchových a chuťových vjemů, zrakovým i sluchovým iluzím. Podobně jako u jiných návykových látek vede dlouhodobé zneužívání drog z konopí k celkovému chátrání organismu.

Konopí jako významná užitková rostlina. Již v dávné minulosti bylo konopí využíváno nejen jako textilní plodina, ale i léčivá rostlinaolejnina. Také v současnosti se konopí stává významnou energetickou plodinou s vysokým výnosem biomasy, cenná jsou i jeho semena obsahující aminokyseliny a nenasycené mastné kyseliny srovnatelné se sójou. Jako průmyslová surovina se uplatňuje zejména při výrobě papíru, ale také jako stavební a izolační materiál. Léčivý účinek konopí se projevuje při pokročilém onemocnění AIDS nebo rakovině, ale také při poruchách pohybového ústrojí a ochrnutí, depresích, nevolnosti apod.

Autor: Prof. Ing. Pavel Valíček DrSc.