Medicína

Strava - dobrý sluha i zlý pán


Kategorie: Jakou stravu zvolit 
17.listopad 1999
Při infarktu jde většinou o dramatickou událost, která se odehraje během několika minut, nejvýše hodin. Ale časovaná bomba, která takovou událost odstartuje, tiká v našich tepnách po několik let či desetiletí. Výbušninou jsou v ní naše genetické vlohy, ale rozbuškou se může stát kterýkoli z tzv. rizikových faktorů, jež k rozvoji ischemické choroby srdeční přispívají. Vědci jich do dnešního dne objevili již více než 250 a je to s nimi jako s Jupiterovými měsíci - pořád přibývají další.

Když kotví loď v přístavu, vidíte z lana poutajícího ji k břehu jen oba konce; větší část lana je skryta pod vodou. Je více než zřejmé,že tam kdesi je, třebaže je nemůžeme spatřit. S rizikovými faktory přispívajícími ke vzniku aterosklerózy je to podobné - proto také ve vztahu k nim nelze uplatňovat presumpci neviny a na každý z nich je třeba pohlížet jako na potenciálního viníka.

Není cholesterol jako cholesterol

Riziko vzniku a rozvoje aterosklerózy a ischemické choroby srdeční je vyšší u osob pocházejících z rodin, kde se srdeční a cévní onemocnění vyskytla už v předchozích generacích - zděděné dispozice jsou nesporné. Častěji jsou postihováni muži než ženy, které před aterosklerózou do značné míry chrání ženské pohlavní hormony - ovšem jen do přechodu, po němžženy muže rychle dohánějí. A konečně je samozřejmé,že riziko aterosklerózy, anginy pectoris a infarktu myokardu roste s přibývajícím věkem.

Závislost rizika srdečního infarktu na koncentraci celkového a tzv. HDL cholesterolu v krvi
Celkový cholesterol (mmol/litr)
HDL cholesterol (mmol/litr)
Riziko onemocnění
< 5,2
> 1,5
nulové
5,2 až 5,7
1,2 až 1,5
mírné
5,8 až 6,2
0,9 až 1,2
zvýšené
6,3 až 6,7
0,6 až 0,9
vysoké
> 6,7
< 0,6
velmi vysoké
S biologicky danými determinantami se ovšem mnoho nenadělá - genetické zátěže se nezbavíte, přibývající léta nezastavíte a z muže na ženu se také nepředěláte. Mnohem nadějnější a důležitější je proto pokusit se ovlivnit faktory modifikovatelné, z nichž se za nejdůležitější považují zvýšené hladiny tuků v krvi, především cholesterolu, a nadměrná tělesná hmotnost (obezita), pojící se často i se zvýšeným krevním tlakem nebo cukrovkou.

Je všeobecně známo, že jsou to právě zvýšené hladiny tuků v krvi - zejména pak cholesterolu a triglyceridů (nebo též triacylglycerolů) -, které uvnitř našich tepen přispívají ke vzniku a rozvoji aterosklerotických plátů. V těch zemích a u těch jedinců, kde jsou jejich koncentrace zvýšeny, je jednoznačně i více infarktů. Vědecké studie prokázaly, že každé zvýšení hladiny cholesterolu o jedno procento představuje vzestup rizika srdečního infarktu o dvě procenta!

Měli byste ovšem vědět, že není cholesterol jako cholesterol. Ten, který je obsažen v lipoproteinech o vysoké hustotě (v odborné literatuře se pro ně užívá zkratka HDL od anglického high density lipoproteins), je pro tělo nezbytný a užitečný. Do cévních stěn se ukládá cholesterol obsažený v lipoproteinech o hustotě nízké (LDL - low density lipoproteins).

Vražedná kombinace

Přeměna tuků a cholesterolu v našem těle je složitý proces, který nelze jednoduše vměstnat do tabulek. Nicméně lze říci, že každý z nás by koncentraci celkového cholesterolu ve své krvi měl znát. Měli

Obsah cholesterolu
v různých potravinách
Potravina Obsah
cholesterolu
(mg/100 g)
Hovězí maso, kýta
Vepřové maso libové
Vepřová krkovička
Jehněčíči skopové maso
Kuře
Husa
Krůta - průměr
Vepřová a hovězí játra
Šunka
Rybí filé
Kapr
Vejce (100 g)
Polotučné mléko
Tvaroh netučný
Jogurt bílý
Smetana
Šlehačka
Sýr Eidam
Sýr Ementál
Tavený sýr
Sádlo
Máslo
125
75
120
121
75
75
36
320
153
65
70
468
6
13
11
45
120
63
160
63
107
286
bychom také vědět, že u dospělého člověka lze za bezpečné považovat koncentrace nižší než 5,2 mmol/litr, zatímco koncentrace vyšší než 6,5 mmol/litr nevěstí nic dobrého a vyžadují návštěvu lékaře. V hraniční zóně mezi oběma uvedenými hodnotami by se měli k nižší hodnotě přibližovat zejména mladší z nás (hodnoty cholesterolu totiž rostou s přibývajícím věkem) a o jejich dosažení by měli usilovat především všichni, u nichž se objevují i další rizikové faktory. Zejména kombinace zvýšených hladin cholesterolu s kouřením a vysokým krevním tlakem je doslova vražedná.

A pokud jde o normu optimální tělesné hmotnosti? Tu nesplňuje v České republice nejméně třetinažen a asi dvě pětiny mužů. Nadměrné kilogramy přitom nejen enormně zatěžují srdce (které musí “pumpovat” - podobně jako čerpadlo vodu do prázdných neobydlených pokojů - krev do zbytečných tukových tkání), ale navíc přispívají k zvýšeným hladinám cholesterolu, k zvýšenému tlaku krve nebo ke vzniku a rozvoji cukrovky. Obezita s sebou přináší další rizikové faktory.

S výjimkou poměrně vzácných případů, kdy je obezita důsledkem konkrétního onemocnění, stojí v jejím pozadí nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie, tedy:

    • Nadměrný energetický příjem (přejídání)

    Energetická spotřeba, která byla ještě začátkem padesátých let 8400 kJ (2000 kcal) denně, se postupně vyšplhala až téměř ke 13 000 kJ (3200 kcal), což přesahuje nejen doporučovanou základní dávku (10 050 kJ = 2400 kcal), ale dokonce i dávku předpokládanou při středně těžké fyzické práci (12 560 kJ = 3000 kcal). Přitom navíc konzumujeme příliš mnoho tuků, cukru a alkoholu, což vše jsou snadno využitelné zdroje energie, jejichž příjem podporuje tvorbu zásobního tuku.

    • Nedostatečný energetický výdej (sedavý způsob života)

    Sedíme při cestě do práce, sedíme v zaměstnání, sedíme doma u televize... Sedíme sice na zadníčásti těla, ale odnášejí to opět naše srdce a cévy. Při nedostatku pohybu přibývají kilogramy, roste hladina cholesterolu i krevní tlak, zvyšuje se nebezpečí cukrovky, “zanášejí” se cévy a vedle ostatních svalů zůstává netrénovaný i sval srdeční. Není divu,že pak snáze podléhá infarktu.

Autor: Mgr. Jaroslav Hořejší