Medicína

Abyste neřekli, že jsme vám to neřekli


Kategorie: Jakou stravu zvolit 
10.září 1999
Jako téma prvního seriálu jsme zvolili trochu netradiční pohled na jednu z neodmyslitelných součástí, ba dokonce podmínek našeho života - stravu a stravování.

Než začnu, něco na uklidnění - v tomto seriálu Vás nehodlám ani napomínat, ani vychovávat. Pro mne za mne, jezte si co chcete, kolik chcete a kdy chcete. Je to jen a jen vaše věc. Ani mně by nebylo zrovna vhod, kdyby mi kdokoli chtěl nahlížet pod pokličku nebo do talíře a zvedat výstražně prst nad mou objednávkou v restauraci. To za prvé. Za druhé se nebojte, že do vás budu hustit nějakou teorii. Vím stejně dobře jako vy, oč zelenější je strom života než šedivá teorie.

A konečně za třetí věřte, že i já beru s rezervou vše, co se tváří příliš učeně a absolutně. Jsem už dost starý na to, abych si pamatoval všechny ty kotrmelce zdravotních doporučení. Pijte mléko, je zdravé! Nepijte mléko, je tučné! Jezte maso, jsou v něm bílkoviny. Nejezte maso, jsou v něm tuky. Vejce - zásobárna zdraví. Vejce - zásobárna cholesterolu. A tak dále a tak podobně. Ostatně i kdyby se nakrásně všichni odborníci alespoň na pár let shodli, nemyslím si, že bychom si měli nechat život změnit v pobyt v léčebném ústavu s přísnou vrchní sestrou.

Každý má svobodu volby

V medicíně však existuje něco, čemu seříká “informovaný souhlas”. Než podstoupíte některé diagnostické či léčebné výkony nebo než se necháte zařadit do takzvané klinické studie, musí se vám dostat o všem, co vás čeká, nejúplnějších informací. Pak se můžete zcela svobodně a sami rozhodnout, zda do toho půjdete. A o nic jiného nejde ani v těchto řádcích. Jestliže se i po skončení tohoto seriálu rozhodnete snídat pravidelně čtyři vejce do skla nebo “ham and eggs”, mazat si chleba na tři prsty máslem, nebo si denně dopřávat uzeniny, je to jen a jen vaše věc. Jen pak neříkejte,že jste nic nevěděli. Aneb jak říkala moje babička - následky si přičtěte sami.

Náš život totiž, jak možná tušíte, je velmi podoben loterii, v němž se střídají výhry i prohry.

A převelice záleží na tom, z jakého osudí losujete. Jestliže v něm máte 99 losů s nápisem život a jeden jediný s nápisem smrt, je to něco docela jiného, než je-li tento poměr třeba 40:60. Rozhodněte tedy sami, kolik takových losů veštících tragédii si chcete do svého osudí přimíchat. Odpověď na otázku, jak jíst střídmě z bohatého stolu, není nijak snadná, protože nabídka je dnes opravdu bohatá, a oči - ty by mohly jíst pořád. Moderní zemědělství ve spolupráci s potravinářským průmyslem a obchodem nám denně nabízí či spíše vnucuje nabídku až nepřehlednou.

Možnosti výběru jsou široké

Dávno už nejsme odkázáni na to, co si vypěstujeme a vyrobíme sami, co odpovídá našemu geografickému pásmu a ročnímu období. Potravinářské obchody mají na svých pultech až několik tisíc nejrůznějších produktů a svůj sortiment neustále mění a rozšiřují, takže někdy se mezi tím pohybujeme jako Alenka vříši divů. V mnohém je ovšem dnešní nabídka podstatně lepší než dříve - například v dostupnosti nejrůznějšího ovoce a zeleniny nebo mořských ryb (nemluvím-li o cenách). Nicméně o to obtížnější je zachovat si tváří v tvář takové enormní a lákavé nabídce zdravý rozum a zdravou míru, bez dostatečných informací je to dokonce nemožné. Proto je třeba vzít na vědomí,že cesta ke zdravé stravě (a tedy k tělesnému zdraví) nevede jinudy než přes zdravý rozum.

Nesprávná strava má své následky

Někteří z nás se možná utěšují tím, že zatím mají jen jednoči dvě kila nadváhu, koncentraci cholesterolu v krvi zvýšenou jen zcela minimálně, a nic jim tedy nebrání jíst co hrdlo ráčí. Jenže pozor - následky nesprávné stravy se v našich cévách strádají po léta, a proto i naše děti dostanou účet za to, co dnes pojídají, teprve v daleké budoucnosti. Onemocnění, k nimž přispívá nadměrná a nesprávná strava (a není jich málo) se totiž neprojevují hned. Jsou jakousi časovanou bombou uvnitř našeho organismu, která se chystá vybuchnout až za mnoho let. Moderní medicína umí odvracet četné infekční choroby, léčit akutní stavy, a prodlužovat tak náš život. K čemu vám to ale bude, jestliže někdy ve čtyřicítce vyměníte smělé životní plány za pobyt na koronární jednotce při infarktu myokardu, za pravidelné docházení do hemodialyzačního střediska při selhání ledvin, nebo dokonce za pobyt na onkologické klinice?

Samozřejmě že i potom jsou rozumné změny ve stravování a celém životním stylu důležité a užitečné - ale nebylo by rozumnější zkusit to dříve?

Nesprávná strava se na našem organismu podepisuje nejrůznějšími způsoby - přispívá ke vzniku obezity, cukrovky, některých nádorových onemocnění, ale také chorob srdce a cév. Jinak řečeno, i infarkt prochází žaludkem. Určitě si myslíte - nebo jste si ještě donedávna mysleli - že vám se něco takového stát nemůže, že onemocnění jako ischemická choroba srdeční a její projevy - angina pectoris nebo infarkt myokardu - se vás netýkají. Utěšuje se tím většina z nás, ale bohužel to neplatí. Kdyby tomu tak bylo, neumíral by v naší zemi každých patnáct minut na toto onemocnění jeden člověk. Za rok je takových úmrtí 35 000! Příliš velká část takto utichajících srdcí je přitom na umírání více než mladá a dostávají se do krize zbytečné. Mimo jiné i proto, že jejich nositelé neznali nebo nechtěli znát to, co dnešní lékařská věda ví o zásadách správné výživy.

Autor: Mgr. Jaroslav Hořejší