Medicína

Klíč k úspěšnému oplodnění je znalost vajíček


Kategorie: Plánované rodičovství Aktuality 
09.červenec 2024

Některé reprodukční kliniky zkoumají vývoj lidských vajíček a embryí, pomáhají zavádět do praxe nové metody umělého oplodnění (IVF) a posuzují úspěšnost těch stávajících. Týmy vědců jsou součástí moderních center asistované reprodukce. Pozornost v poslední době zaměřují zejména na pochopení vnitřní struktury ženského vajíčka - jak vajíčko (oocyt) vypadá zevnitř a jak jako jeho genetika ovlivňuje úspěšnost léčby neplodnosti.

Lidská vajíčka stále nejsou dostatečně prozkoumaná. Nejvíc zmapovaný je problém nerovnoměrného rozložení chromozomů, s nímž souvisí genetické poruchy. Vajíčko je ale buňka, která žije a má svoje buněčné tělíčko, které je potřeba zkoumat. Příčinou neplodnosti totiž může být také špatná cytoplazma, tedy vnitřní prostředí vajíčka.  Vajíčko sice může vykazovat vnější znaky oplození, to však nemusí být úplně vypovídající. Proto se v oddělení vědy a výzkumu zaměřují i na vnitřní struktury vajíčka. Pomocí speciálních vysokorozlišovacích mikroskopů se zkoumají na úrovni nanometrů. Na většině klinik se vědecky prezentuje pouze laboratorní část nebo genetika. Klinika Reprofit Brno je unikátní v tom, že má své vlastní oddělení vědy a výzkumu.

Vědecký výzkum a aplikace získaných poznatků do praxe jsou jedním z úspěchu léčby pomocí IVF. Vědci úzce spolupracují s embryology, kteří díky nim dokážou lépe posoudit, zda je vajíčko dostatečně kvalitní a zralé. Aby se embrya vyvíjela správně, musí odborníci vybrat ta nejkvalitnější vajíčka a správně načasovat jejich oplození. Vědkyně upozorňuje, že kvalita genetické výbavy vajíček u žen s přibývajícími roky klesá a s ní i úspěšnost IVF. Vnitřní prostředí vajíčka může být špatné v jakémkoli věku ženy. Nad tím, proč se případně oplození nepovedlo, je proto třeba přemýšlet v širších souvislostech.

Spolupráci s vědci reprodukční kliniky oceňují. Pomáhá jim monitorovat úspěšnost využívaných metod a neustále se zdokonalovat. Už v minulosti tato spolupráce na klinice přispěla k zavedení některých nových metod, a zvýšila tak šanci na oplodnění i u pacientů s určitými specifickými potížemi, například s problematickým dozráváním vajíček. V léčbě pacientů je tak velkým přínosem. Dle TZ

www.mavepr.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová