Medicína

Nová specializovaná regionální centra domácí dialýzy


Kategorie: Nemoci a jejich příznaky Aktuality 
05.červenec 2024

Fresenius Medical Care v osmi městech v České republice otevírá spádová pracoviště, specializovaná na podporu pacientů na domácí dialýze při náhradě funkce ledvin. Pacienti všech 26 stávajících dialyzačních středisek Fresenius Medical Care mají možnost se léčit jakoukoliv z domácích terapií už dnes. „Soustředění péče o domácí pacienty do regionálních center zvyšuje erudici a zkušenost ošetřujícího personálu,“ vysvětluje primářka mělnického dialyzačního centra. Kromě Mělníku, pražské Krče, Mostu, Nymburku a Mariánských Lázní se připravuje zahájení soustředěného programu domácí dialýzy v Brně, Pardubicích a Benešově. Novodobou domácí hemodialýzu v České republice zahájil jako první právě Fresenius Medical Care, a to před osmi lety v roce 2016. Aktuálně je domácí hemodialýzou v ČR léčeno kolem 100 pacientů, z toho asi 70 pomocí systémů společnosti Fresenius Medical Care.

Přestože zájem pacientů roste a jde o celosvětový trend, má Česká republika ve využívání domácích dialyzačních metod stále velké rezervy. Může to být pořád dosud malá informovanost pacientů závislých na náhradě funkce ledvin, ale i určitá obava z převzetí péče o sebe sama. Přístroje pro domácí terapie jsou moderní, malé a jednoduché pro obsluhu. Výhody, které přináší pacientům, jsou velké – pro pohodlí a časovou flexibilitu v léčbě, ale i zlepšení zdravotního stavu pacientů. Zároveň odpadá nutnost dojíždění na dialyzační středisko několikrát týdně. Individuálně nastavená dialyzační léčba v domácím prostředí poskytuje lepší kardiovaskulární stabilitu, menší únavu po terapii, volnější dietní režim a často i menší množství nezbytné medikace.

Domácí dialýza se stále více využívá nejen přímo v samotném bydlišti pacientů, ale také v pečovatelský domech nebo Alzheimer centrech. S požadavkem na domácí dialýzu může přijít nejen již dlouhodobě dialyzovaný pacient, ale také nemocný, jehož náhrada funkce ledvin teprve čeká. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti domácí terapie může učinit lékař – specialista na kterémkoliv z 26 středisek Fresenius Medical Care. V případě zájmu o domácí dialýzu má pacient možnost výběru mezi domácí hemodialýzou, hemodiafiltrací nebo peritoneální dialýzou. Kromě osobní preference pro výběr konkrétní metody se při volbě metody zvažují pacientovy medicínské předpoklady, psychická připravenost a rovněž domácí zázemí při návštěvě technika. Domácí dialýzu tak lze po splnění všech podmínek a po důkladném proškolení zahájit přibližně do dvou měsíců, často i dříve.     

Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin. Více na www.freseniusmedicalcare.czwww.nephrocare.cz.

Dle TZ

www.relativepr.cz

 


 

 


 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová