Medicína

Kampaň na podporu asistence pro lidi s postižením a seniory


Kategorie: Aktuality 
21.červen 2024

Pražské kreativní studio Družina (součást produkční a postprodukční společnosti NICE!), které se zaměřuje na etické a veřejně prospěšné kampaně, zahajuje kampaň, jejímž cílem je zvýšení počtu asistentů/asistentek, pro pomoc lidem s postižením a seniorům po celé ČR žít normální život. Hlavní součástí kampaně pro obecně prospěšnou společnost Asistence je série videospotů - AI vás nenahradí a Asistence je práce, kterou už dávno znáte. Kampaň byla zahájená v pondělí 17. června 2024 a poběží hlavně na sociálních sítích Facebook, Instagram a na webu asistujeme.cz. V plánu je také několik společných setkání nebo aktivit ve veřejném prostoru.

Cílem kampaně je informovat širokou veřejnost, že lidé s postižením potřebují pomoc a asistenci druhých, aby mohli žít normální svobodný život. Krátké spoty z dílny pražského kreativního studia Družina ukazují pomocí tří příběhů - skladníka, prodavačky a kustoda, že asistence je práce jako každá jiná. Zájemci o asistenci se nepotřebují učit nic nového, mohou začít hned teď, a navíc je to práce, která dává smysl. Druhá kampaňová linka pak pracuje s fenoménem umělé inteligence (AI) a její interakce s lidmi s postižením. Rozehrané situace staví na jasném předpokladu, že AI lidskou asistenci zkrátka nezvládne. Autory kreativní myšlenky jsou Jan Látal, Michaela Klakurková a Emil Nitkulinec.

V ČR žije asi 10-15 000 lidí s handicapem, kteří potřebují asistenci ve velkém rozsahu. Část z nich teď žije v ústavech, část mimo ústav jen díky zbytku sil svých blízkých a část s podporou asistentů, na které ale nemají dost peněz. Je tu ale šance, že brzy bude lépe. V ČR aktuálně působí zhruba 50 poskytovatelů asistentské péče, přičemž největší kapacity jsou v Praze. Má to svůj důvod, protože do Prahy se mladí lidé s postižením často stěhují. Připravuje se možná systémová změna, která zlepší finanční dostupnost osobní asistence pro lidi s postižením. Až se tak stane, bude se narážet na nedostatek osobních asistentů a asistentek, kterých je už teď málo. Kampaň by měla lidem ukázat, že asistování je potřebná a smysluplná práce. Cílem kampaně je získat co nejvíce nových registrací potenciálních zájemců o asistenci, navýšit počet asistentů po celé republice a posílit dobrou značku asistování

Umělá inteligence je skvělý a revoluční vynález, ale asistenty pro lidi s postižením nahradit nemůže. Služby asistentů využívají lidé s tělesným a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let na území Prahy a celé ČR a kteří v důsledku svého postižení potřebují pomoc druhé osoby Lidé často nevědí, že by vůbec asistovat mohli a že by to zvládli, a právě jim se snaží kampaň přiblížit.

Asistence, o.p.s. poskytuje sociální služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Její programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. www.asistence.org

Studio Družina, s.r.o., pracuje od roku 2014. se zaměřením na sektor NGOs, sociálně-lidskoprávní témata, ekologii, aktivismus ve veřejném prostoru a kulturní projekty. Získala věhlas i v zahraničí.https://studiodruzina.cz/

NICE! je pražská kreativní produkční a postprodukční agentura, která se specializuje na live action natáčení, 3D postprodukci a VFX. https://www.nice.film/

Dle TZ

www.nice.film

www.accedo.cz                                                           

 

Autor: MUDr. Olga Wildová