Medicína

Rodina, jako základ, zažívá nejisté období


Kategorie: Plánované rodičovství Aktuality 
15.květen 2024

Rodina v životě představuje pevný pilíř bezmezné důvěry a nekonečné lásky. Její důležitost, která je v současné době v nebývalé defenzívě, si v rámci světového dne 15. května, mohou připomínat lidé po celém světě. Poslední roky ukázaly, že v České republice i v celé Evropě se rodí nápadně málo dětí. Porodnost u nás je dokonce nejnižší za posledních 150 let!  Jedním z důvodů je odkládané rodičovství.

Porodnost v České republice prudce klesá a klesat nepřestává. Za minulý rok se v Česku narodilo pouhých 92 000 dětí. Údaj naznačuje dlouhodobý nepříznivý trend v návaznosti na data z předešlých let. Porodnost v roce 2023 v porovnání s rokem 2022, kdy se na svět přišlo 101 299 novorozenců, klesla o znepokojivých 9 %. Z dat Českého statistického úřadu vyplývá, že v Čechách připadá 1,6 dítěte na jednu ženu. Jde o alarmující zjištění, které ve výhledu budoucích let není pozitivní. Ideální hodnota pro zachování generační rovnováhy a zajištění reprodukce ve společnosti je 2,1!  I když naši sousedé na tom nejsou o moc lépe, v rámci Evropy se Česká republika řadí mezi země s nejnižší porodností. Nejhůře jsou na tom státy jižní Evropy, kde se počet potomků na jednu matku pohybuje okolo kritického čísla 1,2. Počátky tohoto společensky negativního trendu sahají až do 90. let, kdy se svět vydal vstříc pozitivním ekonomickým a technologickým zítřkům a lidem se otevřely dveře neprobádaných příležitostí a na zakládání rodiny nebyl čas.

Ani budoucí výhledy nejsou pro Česko příliš pozitivní. Odborníci z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze očekávají, že během dvou až tří let porodnost znovu klesne. Půjde tedy o nejnižší hodnoty za poslední dekády! Nadcházející roky budou mít problémové i některé porodnice. Minimální hranice, která stanovuje, že může být dané oddělení pro maminky v očekávání nadále provozováno, udává hodnotu 600 porodů za jeden rok. Toto minimum však téměř třetina nemocnic či samostatných porodnic nemá šanci ročně naplnit.

Děti jsou radost, ale i starost. Rodičovství je náročnou rolí, na kterou je třeba být připraven nejen finančně, ale i mentálně. Mladé ženy v aktuálním světě nekonečných možností nechtějí své nejlepší roky věnovat starosti o děti a rodinu. Před třiceti lety běžná situace, kdy se mladá žena krátce po střední škole provdala a otěhotněla, je v dnešní době vzácným úkazem, na který se perspektivou produktivních mladých žen pohlíží spíš jako na přežitek minulosti.

Jedním z hlavních důvodů odloženého mateřství je právě kariéra a budování finanční samostatnosti a kvalitního zázemí. Aktuálně se stáří maminek majících svého prvního potomka pohybuje okolo třiceti tří let. Mladé ženy chtějí své produktivní roky zaměřit na kariérní růst a finanční zajištění. Příčin však existuje mnohem více. Paradoxně v dnešní době technologických vymožeností není jednoduché najít si stabilního partnera, zůstává těžká bytová situace i nedostatečná finanční rezerva. Z těchto důvodů se potenciální rodiče rozhodnou odložit potomka až po třicítce. To však může být velmi riskantním rozhodnutím, které nemusí vyjít.

V současnosti právě věk je hlavní příčinou neúspěšných pokusů otěhotnět. Zásoby vajíček se totiž s postupnými roky snižují a po třicátém roce života mohou dosahovat počtů blížících se takřka nule. Ženské biologické hodiny jsou neúprosné a dokáží si vybrat i svou daň v podobě nemožnosti početí.

 Existují však preventivní opatření, která otestují možnost ženy otěhotnět.  Jde o jednoduché vyšetření z krve, které však může dramaticky ovlivnit budoucí šanci na početí a usnadnit rozhodování o založení rodiny. Pokud výsledky testu vykazují nízké hodnoty jsou i možnosti mimotělního oplodnění omezené. Mnohdy je pak jedinou možností mimotělní oplodnění s použitím darovaných vajíček.  V dnešní době mají výhodu ty ženy, které si včas nechaly vajíčka zamrazit, a tak si uchovaly možnost v optimálním čase počít geneticky vlastního potomka. Preventivní testování je dobrým krokem, který budoucím rodičům zajistí čas a ušetří stres z nejistých chvil marného očekávání.  A dá jim naději, že i oni budou v budoucnu slavit Světový den rodiny.  Dle TZ

www.media-list.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová