Medicína

Dotaz pro VZP – preventivní prohlídky u mužů


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
15.květen 2024

Jaká vyšetření a prohlídky může absolvovat dospělý muž? Odpovídá Mgr. Viktorie Plívová, tisková mluvčí

 

Preventivní prohlídky a vyšetření se různí dle jednotlivých věkových skupin a také dle pohlaví. Preventivní prohlídky a vyšetření jsou důležité v každé životní etapě a pojištěnec by se jim neměl vyhýbat v žádném věku, a to ani za předpokladu, že se cítí zdravý. O počínajícím onemocnění (bez příznaků) pacient nemusí vědět dlouhou dobu. Pravidelné preventivní prohlídky jsou efektivním prostředkem primární i sekundární prevence, mohou odhalit případné obtíže a včas předejít vážnějším chorobám. Navazují na ně i tzv. screeningové programy. Ty mají za cíl odhalit výskyt závažných diagnóz v raném stádiu. Od určitého věku, nebo při splnění dalších podmínek, má na takové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění nárok celá populace. Informaci o tom, zda do této kategorie již patříte, by měl podat primárně praktický lékař. U mužů se aktuálně jedná o kolorektální screening, populační pilotní program časného záchytu (screening) karcinomu prostaty, populační pilotní program časného záchytu (screening) karcinomu plic a plošný screening osteoporózy.
Níže uvádíme přehled jednotlivých preventivních prohlídek a vyšetření u mužů. Přehled pro ženy je uveden zde (uveřejněn minulý týden 8. 5. 2024).

Preventivní prohlídky – muži od 18 let. Každý dospělý muž by měl chodit na pravidelné preventivní prohlídky. Obsah a frekvence preventivních prohlídek jsou definovány ve vyhlášce č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře: každé dva roky, součástí jsou také předepsaná vyšetření, která se provádějí ve stanoveném věku (viz dále):
Stomatologická preventivní prohlídka: jednou za rok. Pozn. tzv. „druhá“ prohlídka (prohlídka registrovaného pojištěnce od 18 let věku) je hrazena zdravotní pojišťovnou v případě, kdy to určí zubní lékař (stav pacienta to vyžaduje) a pacienta indikuje.

Vyšetření, která jsou součástí všeobecné preventivní prohlídky, další odborná a screeningová vyšetření

Muži ve věku 18-35 let: Obsahem všeobecné preventivní prohlídky jsou také: orientační vyšetření moči – každé dva roky, v 18 a ve 30 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi, v 18 a ve 30 letech – kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi).

Muži ve věku 35-50 let: Obsahem všeobecné preventivní prohlídky jsou také: orientační vyšetření moči – každé dva roky, ve 40 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi, ve 40 letech a poté každé dva roky – kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi), ve 40 letech a poté každé čtyři roky – vyšetření EKG
Další odborná vyšetření: od 45 do 61 let každé čtyři roky – preventivní oční vyšetření

Muži ve věku 50 let a starší: Obsahem všeobecné preventivní prohlídky jsou také: orientační vyšetření moči – každé dva roky, v 50 a 60 letech – vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi, každé dva roky – kontrola glykémie (hladiny cukru v krvi), každé čtyři roky – vyšetření EKG, od 50 let každé 4 roky – vyšetření funkce ledvin u pacientů s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi.
nově od 1. 4. 2023 – screening osteoporózy ** VZP zahájila plošný screening osteoporózy – více informací

Screeningové programy a další odborná vyšetření:

  • od 50 do 55 let jednou za rok – vyšetření na okultní krvácení ve stolici **
  • od 50 do 69 let (nově od 1. 1. 2024) – screening časného záchytu karcinomu prostaty – na laboratorní rozbor krve, z něhož se stanoví hladina tzv. PSA, může pojištěnce také odeslat ošetřující urolog
  • od 55 let jednou za dva roky – vyšetření na okultní krvácení ve stolici **vyšetření je možné nahradit screeningovou kolonoskopií (kolorektální screening) jednou za 10 let
  • od 55 do 74 let – screening karcinomu plic – vyšetřit se mohou nechat kuřáci (současní či bývalí) s kuřáckou historií 20 vykouřených cigaret denně po dobu 20 let
  • do 61 let každé čtyři roky – preventivní oční vyšetření

Veškerá vyšetření, která jsou pacientovi indikována, jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Všechna vyšetření je nutné provést ve smluvních zdravotnických zařízeních (tzn. u poskytovatele zdravotních služeb, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta).

www.vzp.cz

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová