Medicína

„Medici na ulici“ pomáhají bezdomovcům v péči o zdraví


Kategorie: Aktuality 
17.duben 2024

V České republice žije více než 20 000 lidí bez domova. Za posledních pět let se jejich počet zvýšil o 3 %. Život na ulici není lehký, proto se jej bezdomovcům snaží usnadnit řada organizací. Jednou z nich jsou Medici na ulici – sdružení především studentů lékařských fakult, kteří se rozhodli pomáhat tím, co umí nejlíp. Jen v Praze ošetří každý měsíc až 150 lidí bez domova, v celorepublikovém měřítku až 450.

Medici na ulici jsou činní od roku 2015, od roku 2023 zajišťují pravidelnou péči o lidi bez domova ve všech velkých městech s lékařskou fakultou – v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Hradci Králové a Ostravě. „V rámci velmi specifické komunity získávají studenti lékařských fakult možnost prohlubovat své ošetřovatelské dovednosti, učí se komunikovat s těmito klienty v prostředí, kam by se běžně nedostali – na ulici, v noclehárnách nebo na ošetřovnách. Svou činností se snaží nejen zlepšit zdravotní stav lidí bez domova, ale i bořit předsudky většinové společnosti vůči nim,“ říká medička 5. ročníku 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a současně členka vedení pražských Mediků na ulici.

Až třetina českých bezdomovců žije na ulici déle než 10 let, což se samozřejmě podepisuje i na jejich zdraví. Více než polovina má fyzické nebo duševní problémy, často jde o kombinaci obou stavů. Medici na ulici nejčastěji ošetřují chronické rány, jako jsou například bércové vředy, kožní infekce nebo nachlazení.

„Kdo je vlastně typický pacient z ulice?  Často se setkáváme s předsudky, že ošetřujeme hlavně “opilce či feťáky”. Naši pacienti jsou ale často lidé, kteří měli jen méně štěstí než ostatní. O své zdraví se bojí stejně jako ostatní. A chtějí si nechat pomoci. Pro nás je zásadní získat si jejich důvěru, brát je jako sobě rovné. Teprve potom nás k sobě pustí a může začít léčebný proces',“ vysvětluje medička.  Práci Mediků na ulici oceňují klienti právě proto, že nezištně pomáhají, přistupují k bezdomovcům jako k jakémukoli jinému pacientovi, nejsou pro ně lidmi druhé kategorie. Někdy doslova zachraňují život.

Podle průzkumu věří tři čtvrtiny lidí bez domova ve změnu k lepšímu. Na prvním místě touží po bydlení, na druhém po práci. Součástí práce mediků je i psychická podpora klientů na ulici. Zajímají je jejich osudy a v případě, že projeví zájem, snaží se jim prostřednictvím dalších organizací pomoci s návratem do ‚běžného života. Uvědomují si, že bezdomovectví není volba a lidé si jej často nevybrali dobrovolně. Mnohdy je důvodem například rozvod nebo ztráta zaměstnání.

Medici na ulici mají 190 aktivních členů a úzce spolupracují například s Armádou spásy, organizací Sananim či Červeným křížem. Financování projektu je zajišťováno především z darů dobrovolných dárců či charitativních sbírek. Naprostá většina (téměř 70 %) je využita k bezprostřednímu financování chodu ošetřoven – nákupu materiálu a dalšího vybavení.

Působí v 6 velkých městech po celé ČR, pracuje pro ně 190 dobrovolníků z řad studentů lékařských fakult, denně ošetří až 70 klientů z ulice v rámci celé ČR, spotřebují 7,35 kilometrů obvazového materiál za měsíc, nejčastěji ošetřují chronické rány, kožní infekce a nachlazení. Více na www.medicinaulici.cz (Číslo transparentního účtu: 2701855780/2010)
Dle TZ

www.insighters.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová