Medicína

Ambulantní specialisté odmítají priority Ministerstva zdravotnictví ČR


Kategorie: Aktuality 
12.duben 2024

Priority Ministerstva zdravotnictví (MZ) pro rok 2025 přednesené na jednání analytické komise dohodovacího řízení (DŘ) dne 26.3.2024, včetně jejich upřesnění z 2.4.2024, zástupci segmentu ambulantních specialistů (AS) odmítají.

 

Prezentované priority MZ jsou nepřijatelné z důvodu netransparentnosti, která vytváří prostor pro korupční jednání. Principy prezentované MZ jsou zcela nevhodné pro nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění. Zástupci AS požadují jednotnou hodnotu bodu pro všechny odbornosti, jejichž úhrady jsou regulované prostřednictvím tzv. PURO.

Zástupci AS dále požadují úhrady podle platného Seznamu zdravotních výkonů s kompenzací kumulativní míry inflace za uplynulé minimálně tři roky a zároveň umožňující nárůst reálných příjmů poskytovatelů tak, aby AS mohli poskytovat pacientům kvalitní, dostupnou a bezpečnou zdravotní péči s potřebným počtem kvalifikovaného zdravotnického personálu.

 

Schváleno jednomyslně zástupci AS, kteří se sešli dne 11.4.2024 v sídle ČLK - Domě lékařů na jednání v rámci DŘ pro rok 2025

 

 Informace prezidenta České lékařské komory

Autor: MUDr. Olga Wildová