Medicína

Proč je nutné měřit hodnotu cukru v krvi


Kategorie: Aktuality Cukrovka 
13.duben 2024

Diagnóza diabetu pacienty často zaskočí. Diabetik musí změnit životní styl, více sportovat, přestat kouřit, a především začít sledovat hodnoty cukru v krvi, jehož hodnota určuje stav pacienta. U zdravého člověka může lékař dle hladiny krevního cukru určit, zda mu hrozí diabetes. U diabetika naopak hodnota glykémie upozorní, že nastavená léčba nemoci není správná.

 Hladina krevního cukru pacienta varuje před náhlými výkyvy, které mohou vést k velmi nebezpečným akutním komplikacím. Nebezpečným stavem pro diabetika je příliš nízká nebo naopak příliš vysoká hladina glykémie. Jelikož mozek čerpá energii právě z glukózy, při nízké hladině cukru neboli hypoglykémii, dochází k jeho „hladovění“. Naopak vysoká hladina cukru, hyperglykémie, může poškodit tkáně a orgány vzhledem k dlouhodobému přetížení cukrem.

Každý diabetik musí dodržovat několik jednoduchých pravidel. Osvojit si zdravou životosprávu, poslouchat rady diabetologa, a především se naučit hlídat si hodnoty svého krevního cukru a rozumět ji, proto si provádí kontrolu krevního cukru (selfmonitoring). Hodnota glykémie v krvi je určující. U zdravého člověka může lékař dle hladiny krevního cukru zjistit jeho ohrožení diabetem. U diabetika naopak hodnota glykémie lékaře upozorní na účinnost/neúčinnost nastavené léčby. Měření lze provádět pomoci klasického glukometru z kapky krve nebo pomoci diabetického senzoru.

Obecně platí, že nalačno by si měl dospělý diabetik naměřit hodnoty 4-6 mmol krevního cukru na jeden litr krve. Před jídlem hodnota glykémie dosahuje vždy nižších hodnot, s prvním jídlem její hladina stoupá. Po jídle by si měl dospělý diabetik naměřit hodnoty mezi 6-7 mmol/l. Až poté, co něco snědl, poskytuje měření glykémie v dlouhodobém horizontu opravdový obraz o tom, zda nastavená léčba nemoci je správná.

U zdravého člověka by na lačno hodnota krevního cukru neměla přesáhnout 5,5 mmol/l, po jídle 7,5 mmol/l. V případě, že jsou hodnoty glykémie v krvi v dlouhodobém horizontu vyšší, roste u této osoby i riziko diabetu (prediabetes). Na nastupující hypoglykémii může upozornit hodnota krevního cukru nižší než 4 mmol/l. Naopak hyperglykémie se u pacienta začíná projevovat při hodnotách vyšších než 7 mmol/l. K život ohrožujícímu stavu vedou vyšší hodnoty od 15 mmol/l.

Při správné životosprávě se kvalita života diabetika nemusí příliš radikálně měnit. Dle doporučení České diabetologické společnosti by se pacienti léčení inzulinem měli měřit jednou až dvakrát denně. Diabetikům 1. typu a starším pacientům je však doporučeno častější měření, ideálně čtyřikrát denně. Nejčastěji je měření prováděno ráno nalačno, následně před jídlem, dále pak dvě hodiny po jídle a před spaním. Důležité je, zda je glykémie pacienta stabilní nebo naopak kolísavá. Dobře kompenzovaný diabetik 2. typu neléčený inzulinem se stabilními hodnotami si dokonce může vystačit s měřením jednou až třikrát do týdne.  

Častější měření krevního cukru (glykémie) se doporučuje před a po cvičení, při nemoci, na dovolené a vždy při změně prostředí a stravování. Převážně by se však diabetik měl řídit jednoduchým pravidlem – důkladnější kontrolou vždy při vybočení z rutiny nebo při nevolnosti.

Dle TZ

www.insighters.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová