Medicína

Novinka v podpoře duševního zdraví dětí


Kategorie: Aktuality Nemoci a jejich příznaky 
12.duben 2024

Nezisková organizace Nevypusť duši přináší řadu nových inovativních řešení, která mají za cíl usnadnit komunikaci o duševním zdraví mezi dětmi, mladistvými a dospělými. Reaguje tím na aktuální přetíženost systému odborné pomoci a přichází s řešeními, která podpoří rodiče, dospělé z volnočasových aktivit, vyučující a kohokoliv, kdo se zdráhá otevřít s dětmi konverzaci o duševní pohodě.

Výstupy zahrnují nástroj ve formě sady kartiček „5+2 kroků v podpůrném rozhovoru“, online průvodce pomáhající sítí v oblasti péče o duševní zdraví a právní stanovisko pro nezletilé, které pro ně pracují ve službách. Tyto materiály jsou k dispozici na nové podstránce Nevypusť duši a slouží dospělým k lepší podpoře dětí a dospívajících s duševními obtížemi.

Nevypusť duši reaguje na vzrůstající potřebu podpory duševního zdraví mezi dětmi a mladými. „Chceme vytvořit svět, kde hledání pomoci není stigmatizováno a kde se mladí cítí být slyšeni a podporováni jak svými blízkými, tak odbornými službami. Proto jsme hledali nástroje, jak posílit kapacity dospělých v blízkém okolí, aby prevence získala větší důraz“, říká ředitelka organizace.

Karty „5+2 kroků v podpůrném rozhovoru“ vznikly ve spolupráci odborného týmu Nevypusť duši a dalších organizací a odborníků v oblasti duševního zdraví, škol a sociálních služeb, kteří se přímo podíleli na realizaci projektu. Mezi třináct zapojených organizací patří např. NÚDZ, Linka bezpečí, Nízkoprahový klub Pacific, SOFA, Česká asociace streetwork nebo Gymázium Rumburk. Projekt byl podpořen v rámci oddělení sociálních inovací MPSV a na distribuci podpůrných nástrojů spolupracuje Nevypusť duši nejen s výše zmíněnými, ale také s Nadací pojišťovny Kooperativa a T-Mobile.

Jedná se o vytvoření prostředí, kde je běžné o duševním zdraví mluvit, kde se mladí lidé nebudou cítit izolovaní se svými problémy a kde dospělí budou vědět, jak poskytnout potřebnou podporu. Řešení jsou navržena pro chvíle nepohody, kterou mladí aktuálně zažívají a nabízejí možnosti pro otevření rozhovoru na toto téma. Neměly by sloužit jako náhrada odborné péče v případě závažných varovných signálů.

Díky podpoře z Evropského sociálního fondu a spolupráci s klíčovými partnery má organizace ambice rozšířit dopad svých aktivit a poskytnout model pro podobné iniciativy v České republice i v zahraničí. Inovativní přístupy a nástroje Nevypusť duši mají potenciál přinést revoluční změnu v prevenci duševního onemocnění a jsou navrženy tak, aby byly snadno přizpůsobitelné různým kulturním a sociálním kontextům. Pracovníci jsou přesvědčeni, že tato iniciativa může sloužit jako vzor pro celosvětové úsilí v oblasti péče o duševní zdraví. Je odhodlána pokračovat v práci, která podporuje mladé lidi v jejich cestě za lepším duševním zdravím. Dle TZ

www.nevypustdusi.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová