Medicína

Letní ozdravné pobyty pomáhají dětem


Kategorie: Aktuality Alergie 
09.duben 2024

Léčebně ozdravné pobyty u moře nebo v horském prostředí jsou velmi přínosné pro děti s respiračními, kožními či alergologickými obtížemi. Vojenská zdravotní pojišťovna již tradičně pořádá čtrnáctidenní pobyty ve Vysokých Tatrách pro děti od 4 do 14 let a dětským pojištěncům přispívá i na individuální pobyty u moře.

Pohyb na čerstvém vzduchu je důležitý nejen pro fyzické, ale i psychické zdraví. Revizní lékaři z  pojišťovny zdůrazňují vliv slunečního záření na tvorbu vitamínu D v organismu, který například pomáhá vstřebávat vápník a podporuje zdraví kostí, umí regulovat a zlepšovat náladu a má mnoho přínosů pro pokožku. Vysokohorské ovzduší navíc posiluje imunitní a kardiovaskulární systém a skvěle pomáhá při obtížích s dýchací soustavou.  Letní prázdniny jsou proto ideální příležitostí, kdy děti vyslat na ozdravný pobyt do přírody, příznivý vliv klimatické léčby pak přetrvává minimálně po dobu následujících šesti měsíců.

VoZPi v roce 2024 organizuje pro své dětské pojištěnce ve věku od 4 do 14 let letní dvoutýdenní ozdravné pobyty na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Zúčastnit se mohou děti od 4 do 6 let v doprovodu jednoho rodiče či zákonného zástupce, pojištěnci od 7 do 14 let pak jedou sami. Pojišťovna hradí všem zúčastněným 75 % ceny, která zahrnuje výdaje za dopravu, ubytování, stravování, výlety, lékařský a pedagogický doprovod a pojištění. Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 15. dubna 2024.

Dětem mezi 7 a 14 lety, které trápí kožní problémy, přispívá jedenkrát v roce až 8 tisíc korun na individuální pobyty u moře. V tomto případě je potřeba zaslat žádost do 30. června 2024. Letním ozdravným pobytem u moře se rozumí nepřetržitý pobyt v délce nejméně 15 dní, který je pořádán cestovní kanceláří v termínu od 24. 6. do 30. 9. 2024 a je uhrazen v českých korunách. Účastnit se ho mohou dětští pojištěnci s doprovodem rodičů/ zákonných zástupců či jiné zmocněné dospělé osoby. Příspěvek však lze přiznat pouze dítěti. Více o dětských ozdravných pobytech na  www.vozp.cz/ozdravne-pobyty-pro-deti/.

Dle TZ

www.stance.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová