Medicína

Dotaz pro VZP – elektronický podpis


Kategorie: Aktuality 
10.duben 2024

Obdržel jsem od VZP potvrzení o bezdlužnosti a v elektronickém podpisu je uveden „HSM VZP ČR“ – je to správně? Odpovídá Mgr. Viktorie Plívová, tisková mluvčí

Potvrzení o bezdlužnosti, které jste obdržel je správné včetně elektronického podpisu. V kolonce podpisu je uvedeno přesně: „HSM VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY“. Jde o kvalifikovanou elektronickou pečeť, která je doplněna o kvalifikované elektronické časové razítko. Nastavení plně odpovídá požadavkům zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a zároveň Nařízení e-IDAS (EU). Vydavatel uvedeného certifikátu je kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru (dříve Akreditovaná certifikační autorita) eIdentity a.s. (ACAeID).

Ověření platnosti elektronické pečetě a časového razítka pak probíhá dle výše uvedeného zákona a nařízení v programu, který adresát použije k otevření přeloženého dokumentu. V případě, že jde například o běžně využívaný Adobe Acrobat Reader a podpis se ihned po otevření nevyhodnotí jako platný „zelené označení“, ale „oranžově“, doporučujeme provést aktualizace důvěryhodných kořenových certifikátů v předvolbách programu. Postup je následující: Úpravy – Předvolby – Správce práv – Aktualizovat dvě pole – OK.

Pro úplnost uvádíme, že VZP pojištěnci nebo plátci pojistného na žádost vystaví potvrzení o bezdlužnosti (např. pro finanční správu, celní úřad). Požádat o vystavení můžete v aplikaci VZP Point, kdy potvrzení obdrží žadatel zpět do aplikace. Pokud VZP neeviduje neuhrazené pohledávky, jsou žádosti vyřizovány obratem. O potvrzení lze také žádat (formulář Žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti) prostřednictvím datové schránky i48ae3q, poštou, e-mailem na adresu podatelna@vzp.cz nebo osobně na pobočce VZP. (Vzory na webu pojišťovny.)

 V případě, že je při vyřizování žádosti zjištěn dluh, je na něj plátce upozorněn. Dojde-li k úhradě dluhu ve stanovené lhůtě, je potvrzení o bezdlužnosti následně vydáno. V opačném případě je vystaveno potvrzení o evidovaném dluhu.

www.vzp.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová