Medicína

Světový den zdraví – 7. duben


Kategorie: Aktuality 
07.duben 2024

Světový dne zdraví letošní rok 2024 připomíná význam prevence. A vzhledem k tomu, že Češi jsou národem, který prevenci zanedbává a podceňuje její podstatu, je nanejvýš nutné důležitost a význam preventivních prohlídek připomenout.

Prevence je základ! V České republice si však tuto skutečnost uvědomuje pouze každý desátý člověk, který poctivě a pravidelně absolvuje všechny lékařské prohlídky. Podle průzkumu s názvem Ministr zdraví pouze 61 % dotazovaných dodržuje doporučené intervaly alespoň u jednoho z vyšetření, 14 % dokonce nepodstoupilo preventivní návštěvu u lékaře v posledních 10 letech vůbec. Reputaci však napravují svědomité ženy v případě gynekologického vyšetření, kdy přibližně 74 % dotazovaných potvrdilo, že preventivně navštěvuje svého gynekologa. Dalšími pravidelnými návštěvníky ordinací jsou také rodiče s dětmi, kteří dbají na zdravé a bezproblémové dospívání svého potomka.

Nárok na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření je dáno povinným zdravotním pojištěním.

Gynekologická preventivní prohlídka se provádí poprvé v 15 letech věku dívky a dále pak pravidelně jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení předchozí. Jejím obsahem je, stejně jako u jiných odborností, doplnění anamnestických údajů, kompletní gynekologické vyšetření, včetně ultrazvukového, odběr materiálu ke screeningovému vyšetření děložního čípku a závěrečné poučení o nutnosti samovyšetřování prsů, včetně předvedení techniky samovyšetření a jejím nácviku.

Ovšem kontrolu, zda je všechno v pořádku, by neměli podceňovat ani muži.  Komplikace spojené s početím aktuálně v Česku řeší každý pátý pár. Z dat navíc vyplývá, že se situace bude pravděpodobně spíše zhoršovat. Aby páry mohly případný problém řešit, je dobré absolvovat vyšetření včas.

Praktický lékař je často opomíjenou zastávkou v rámci preventivních lékařských prohlídek. Lidé se zaměřují především na vyšetření, která se konkrétně cílená na určitou oblast jejich zdraví. Obecné prohlídky bohužel zůstávají opomenuty, přestože právě zde se získají celkové výsledky o zdravotním stavu. Nárok na preventivní prohlídku u praktického lékaře je každé dva roky. U dětí do 3 let je frekvence vyšší. Podle výsledků lékař následně v případě nesrovnalostí doporučí preventivní opatření, případně screeningová vyšetření. Jde o komplexní pohled na zdravotní stav jedince.

Také preventivní zubní prohlídky by měly být prioritou číslo jedna! Pravidelná návštěva stomatologické ordinace, na kterou má každý ze zákona nárok dokonce dvakrát ročně, je jednoduchým řešením pro zdravý a bezproblémový chrup. Bohužel není dostatek zubních lékařů.

 

Preventivní prohlídky hrazené pojišťovnou (pro dospělé)

Období

Všeobecná preventivní prohlídka

Jednou za dva roky

Gynekologická preventivní prohlídka

Jednou za rok

Stomatologická prohlídka

Dvakrát za rok

Pracovní lékařské prohlídky

Povinné pro zaměstnance rizikových profesí 2. kategorie

Preventivní prohlídky řidičů

Lidé nad 68 let jednou za dva roky

 

Preventivní programy screeningu zhoubných nádorů (pro dospělé)

Období

Screening karcinomu prsu (od 45 let)

Jednou za dva roky

Screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice (od 50 do 55 let)

Jednou ročně

Screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice (nad 55 let)

Jednou za dva roky

Screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím kolonoskopie

Jednou za deset let

Screening karcinomu děložního hrdla (v rámci gynekologické prohlídky)

Jednou za rok

Screening časného záchytu karcinomu plic

Není uvedeno

Dle TZ

www.media-list.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová