Medicína

Noc s Andersenem pro neslyšící děti


Kategorie: Aktuality 
11.duben 2024

Noc s Andersenem, tradiční akce na podporu dětského čtenářství, se letos uskutečnila 22. března 2024. Připojilo se k ní také Centrum pro dětský sluch Tamtam a uspořádalo pro malé neslyšící čtenáře i jejich slyšící sourozence v Praze a Pardubicích program tlumočený do českého znakového jazyka. Zúčastnilo se ho 22 dětí.

Témata nechali pořadatelé pro letošní 24. ročník účastníkům na výběr z několika možností. V Pardubicích se inspirovali Andersenovou pohádkou Sněhová královna, která byla poprvé publikována v roce 1844, a slavila tedy 180 let. Pražský tým oslovilo blížící se 100. výročí narození Eduarda Petišky. Zahráli si s dětmi na jeho nesmrtelné dílko Staré řecké báje a pověsti.

Putování za příběhy olympských bohů začalo povídáním v knihovně Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených ve Stodůlkách. Poté si děti vytvořily řecká roucha a pustily se do her. Bojovaly proti obru Prokrustovi, s devítihlavou Hydrou, snažily se nepohlédnout na Medusu (Jen jediný statečný bojovník odolal a nezkameněl!), z labyrintu utíkaly před Minotaurem, a přelstily Kyklopa. Bůh moří Poseidon je vzal do mořské říše, ve kterou se při této příležitosti proměnila tamtamovská terapeutická místnost pro snoezelen. Malí hrdinové také zkoušeli psát řeckou abecedou a vyrobili si placky na památku. Zábavou a smíchem naplněný večer zakončili promítáním filmu o Herkulovi a pak už šli na kutě.

V Pardubicích navzdory jarnímu období kralovala Sněhová královna. Po přečtení zkrácené verze pohádky se děti věnovaly práci s textem a hře na zrcadlo a na sochy, pantomimicky ztvárňovaly postavy z příběhu a nechyběla ani koulovaná. Došlo také na noční dobrodružnou cestu, „kino“ před spaním a individuální práci podporující čtení a porozumění psanému textu.

V sobotu v poledne napsalo každé dítko všem svým spolunocležníkům krátký vzkaz, co se mu na něm líbilo či za co by jej pochválil. Z pardubické Noci si tak všichni odnášeli domů kromě zážitků a vlastnoručně vyrobeného komiksu ještě motivační lístek od kamarádů.

Během sobotního programu se obě skupinky také krátce propojily a pozdravily – samozřejmě online. Těšíme se na viděnou zase za rok!

Noc s Andersenem proběhla ve spolupráci Centra pro dětský sluch Tamtam s Informačním centrem rodičů a přátel sluchově postižených. Dle TZ

 www.tamtam.cz, www.idetskysluch.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová