Medicína

Kdy vzít dítě k očnímu lékaři?


Kategorie: Aktuality 
08.duben 2024

Otázka, kterou si jistě klade celá řada rodičů je, kdy začít s prohlídkami u očního lékaře. Vývoj vidění u dětí je složitý proces, který se odehrává od narození až do sedmi až osmi let. Vady, které jsou v tomto období neodhaleny nebo zanedbány, jsou často nevratné. V tomto období je tedy důležité dbát na preventivní prohlídky zraku, které jsou nezbytné právě pro včasnou detekci a léčbu potenciálních problémů se zrakem u dětí.

 

První screening zraku se provádí ještě v porodnici a jeho pomocí lze u novorozenců odhalit například vrozený šedý zákal. Následně provádí vyšetření zraku pediatr v rámci pravidelných kontrol, aby se ujistil, že vývoj probíhá tak, jak má. Ale i rodiče by měli být obezřetní.

„Už u kojenců po půl roce věku by si rodiče měli všímat, zda dítě nešilhá nebo zda nějakým zvláštním způsobem nenaklání hlavu, když se dívá. U batolat je pak dobré si všímat, zda dítě často nepadá či nenaráží do nábytku. Pokud něco takového pozorujeme nebo máme pocit, že dítě hůře vidí, je vždy vhodné navštívit očního lékaře,“ upozorňuje lékařka z Očního centra Praha, která se stará o dětský zrak rovněž v oční ambulanci MediPort Holešovice.

Další preventivní vyšetření zraku u pediatra probíhá na tříleté a pětileté prohlídce. Cílem tohoto vyšetření je zjistit, zda dítě nešilhá, dobře vidí a zda netrpí jakoukoli skrytou vadou. Pokud dítě nespolupracuje či lékař zachytí jakoukoli odchylku, mělo by dítě podstoupit vyšetření u očního lékaře. Toto období je u dětí kritické nejen pro rozvoj zraku, ale vyvíjí se i koordinace obou očí, komunikace a spolupráce mezi okem a mozkem, která je podmínkou pro rozvoj prostorového vidění. Pokud mozek dostává z jednoho oka horší ‚obraz‘ než z druhého, začne horší oko tlumit a vyvíjí se amblyopie (tupozrakost), která je léčitelná jen v dětském věku. V dospělosti již tupozrakost léčit nejde.

Další vyšetření by pak dítě mělo absolvovat v souvislosti s nástupem do školy. Rodiče tak budou mít jistotu, že jejich prvňáček uvidí správně na tabuli a nebude mít start ve škole zbytečně ztížen jakoukoliv skrytou oční vadou, ať už dalekozrakostí, krátkozrakostí, nebo třeba astigmatismem. V průběhu školní docházky je pak dobré nechat dítěti vyšetřit zrak v případě jakýchkoli obtíží a při zhoršení vidění.

Pokud některý z rodičů nosí brýle, či dokonce v dětství trpěl nějakou dětskou oční vadou, jako je šilhání, tupozrakost či vyšší dioptrická vada, měla by být u jejich dítěte prevence přísnější. První screening zraku se v tomto případě doporučuje již v šesti měsících dítěte a poté by se mělo preventivní vyšetření absolvovat každého půl roku.

Genetika má značný vliv na vznik očních vad včetně rizika, že vada může být přenášena z jednoho člena rodiny na druhého. Například některé typy astigmatismu, dalekozrakosti, krátkozrakosti, strabismu (šilhání) a dalších očních vad mohou být děděny. U dětí s genetickou zátěží je tedy včasná prevence skutečně zásadní.

Je důležité vědět, že veškeré preventivní prohlídky a jejich doporučené intervaly mohou být upraveny podle individuálních potřeb dítěte. Zároveň je potřeba jednat ihned, pokud jsou jakékoliv známky potenciálních problémů se zrakem dítěte. Důvodem vyšetření dítěte očním lékařem by měly být jakékoliv změny ve vidění, např. rozmazané vidění, potíže s ostrostí, dvojité vidění nebo ztráta vidění v určitých oblastech. Zároveň je vhodné zvážit oční vyšetření i v případech, kdy dítě trápí časté bolesti hlavy nebo když má problém se soustředěním ve škole a učením. I tyto problémy může často způsobovat nějaká oční vada.

V zařízení se dlouhodobě zaměřují na prevenci a vzdělávání. Proto uspořádali speciální exkurzi pro malé školáky, při které podstoupili všichni žáci i jejich paní učitelky preventivní oční vyšetření (dioptrie, oční pozadí, vyšetření lékařem). Děti se seznámily s tím, co který přístroj měří, mohly se dívat na obrazovky při měření i focení oka. Kromě vyšetření si i prohlédly jednotlivé prostory kliniky, prostřednictvím kamer nahlédly i na operační sály a v rámci teoretické části se seznámily s anatomií oka, vývojem vidění a základními očními vadami. Preventivně vzdělávací program se vydařil – děti byly spokojené a zároveň se dozvěděly, že mají zrak v pořádku. Více na: www.ocp.cz  Dle TZ

www.befreepr.cz

 

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová