Medicína

VZP se opět rozsvítí modře


Kategorie: Aktuality 
02.duben 2024

VZP se letos již pošesté přidá ke kampani Česko svítí modře, jejímž cílem je podpořit lidi s autismem a jejich rodiny. Některé budovy VZP ČR se tak dnes v úterý 2. dubna 2024 v podvečer rozsvítí modře. Osvětová kampaň pod záštitou platformy Naděje pro autismus startuje po celé České republice u příležitosti připomenutí Světového dne porozumění autismu a tradičně potrvá po celý duben.

Autismus je jednou z vážných vrozených poruch dětského mentálního vývoje. Tato duševní porucha nemá jednoznačně známé příčiny. Má několik forem, v průběhu vývoje dítěte se mění i jeho projevy. Čím dříve je u dítěte diagnóza PAS stanovena, tím dříve mu také může být zajištěna potřebná pomoc a podpora. Některá specifika nemoci tak lze výrazně eliminovat a zvyšuje také šanci, že se podaří nastartovat další pozitivní vývoj. Dle Platformy Naděje pro autismus žije na spektru více než 2,7 % populace, z toho více než 250 tisíc občanů České republiky.

Péče o klienty s PAS: Všeobecná zdravotní pojišťovna v loňském roce 2023 hradila péči 10 139 svým klientům s diagnostikovanými poruchami autistického spektra (PAS), jejich počet za posledních 5 let vzrostl o více než třetinu.

Vývoj počtu pacientů s autistickými poruchami v letech 2019 až 2023 a náklady, které VZP vydávala na péči o ně, ukazuje následující tabulka

 

2019

2020

2021

2022

2023

Počet nemocných

7 555

7 548

8 355

9333

10 139

Náklady na péči v tis. Kč*

258 542

299 533

333 917

452 345

502 798

Průměrné náklady na pacienta

34 221

39 684

39 966

48 500

49 600

 

 

*Jedná se o veškeré výdaje z veřejného zdravotního pojištění na zdravotní péči u pacientů, kteří trpí autistickými poruchami.

 Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS) se provádí plošně v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku dítěte. Jedná se o zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte se zaměřením na vyhledání problémů typických pro poruchu autistického spektra. Mezi dovednosti, které jsou sledovány, patří například sdílené pozornosti (navázání očního kontaktu, ukazování prstem na objekty, reakce na zavolání jménem atd.). Pediatři pro vyšetření využívají jednotný dotazník (odpovědi ano/ne), jehož vyhodnocení trvá několik minut, výsledek je tedy známý v průběhu prohlídky. Pokud se projeví některé rysy PAS či rodič sám má podezření na tuto diagnózu, musí být dítě neprodleně vyšetřeno u odborného dětského psychiatra.

Osvětová kampaň Česko svítí modře 2024 má za cíl upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám. Motto kampaně je: „POZNÁNÍ-POCHOPENÍ-PŘIJETÍ“. Symbolizuje milníky cesty od počátečního odmítání jakékoliv odlišnosti, kterou jsme schopni akceptovat až díky POZNÁNÍ, které nám pomáhá POCHOPIT a posléze také PŘIJMOUT jinakost lidí na spektru autismu. Modrá barva je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro autisty v závislosti na míře jejich postižení méně či více problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

Dle TZ

www.vzp.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová