Medicína

Racionální politika závislostí v kontextu voleb do EU


Kategorie: Závislosti Aktuality 
03.duben 2024

Kulatý stůl na téma racionální politiky závislostí pod záštitou MUDr. Romana Krause, MBA, Předsedy Výboru pro zdravotnictví Senátu Parlamentu ČR 3. dubna 2024.

Česká republika patří mezi členské státy Evropské unie (EU) s racionálním přístupem k regulaci návykových látek. Mezi poslední příklady patří například aktuálně projednávaná novelizace zákona o návykových látkách (tzv. psychomodulační látky) či snaha o přesun tzv. švédské zkušenosti do prostředí střední a východní Evropy (vytvoření regulační kategorie pro tzv. nikotinové sáčky a s tím související ochrana nezletilých). Česko zároveň v rámci evropské diskuze patří mezi lídry v oblastech, které se s problematikou závislostní politiky překrývají (např. duševní zdraví).

Blížící se volby do Evropského parlamentu 7. -  8. 6. 2024, představují klíčovou příležitost pro nastolovaní celoevropské agendy. Navzdory své provázanosti na veřejné zdraví je téma závislostí často spíše na okraji politického zájmu. Vědecký přístup k regulaci návykových látek by však měl mít v novém Evropském parlamentu své pevné místo.

Dva měsíce před konáním evropských voleb se proto sejdou přední čeští odborníci, aby definovali nadstranický doporučený postup v oblasti regulace návykových látek pro kandidáty do Evropského parlamentu. Tento dokument může sloužit také jako jeden z podkladů pro dialog s novou Evropskou komisí.

Moderátorem je Ing. Aleš Rod, Ph.D. člen Národní ekonomické rady vlády (NERV), ředitel Centra ekonomických a tržních analýz (CETA). Dle TZ

www.aauni.edu

Autor: MUDr. Olga Wildová