Medicína

FN v Praze Motole již po šesté obhájila akreditaci


Kategorie: Aktuality 
20.únor 2024

Ve dnech 22. - 25. 1. 2024 proběhlo ve Fakultní nemocnici v Motole akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí poskytované péče. Certifikát hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče obhájila nemocnice na další tři roky.

Spojená akreditační komise, o.p.s., toto významné ocenění udělila Fakultní nemocnici v Motole již po šesté. Obhájení certifikátu je důkazem, že jsou v nemocnici dlouhodobě zaváděny, dodržovány a kontrolovány postupy správné praxe. Procesy jsou nastaveny tak, aby se pacienti a jejich blízcí vždy setkali s komplexní, kvalitní a bezpečnou péčí.

„Získaný certifikát je pro naši instituci zároveň závazkem, že i nadále bude snahou vedení a všech zaměstnanců poskytovat kvalitní zdravotní péči na odpovídající odborné úrovni a neustále zlepšovat poskytované služby,“ říká ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Vedení nemocnice děkuje všem zaměstnancům za odvedenou práci a zároveň také pacientům za jejich důvěru, se kterou se na nemocnici po generace obrací.

Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK a rovněž zde sídlí i některá pracoviště 1. LF UK.

Dle TZ

www.fnmotol.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová