Medicína

Odškodněny v roce 2023 byly nejčastěji pracovní úrazy


Kategorie: Aktuality 
09.únor 2024

V první polovině roku 2023 zaznamenala hlášení událostí k odškodnění značný útlum, k normálu se vrátila až v druhém pololetí. Počet nahlášených pracovních případů přitom výrazně překonal dopravní nehody, které kompenzacím mnoho let po sobě vévodily. Vyplývá to ze statistik společnosti Vindicia, která se odškodnění dlouhodobě věnuje.

 

„V první polovině roku došlo k určitému oslabení trhu, kdy se nové případy příliš nehlásily. Stalo se tak mimo jiné i reakcí na ruskou válku na Ukrajině, kdy lidé v nejistotě upírali pozornost zcela jiným směrem. V druhé polovině roku se vše vrátilo k normálu, ovšem se zásadní změnou – zatímco dříve převažovaly případy dopravních nehod, v roce 2023 extrémně narostl počet řešených pracovních úrazů, kterých byl dvojnásobek,“ uvádí, expert společnosti na odškodnění..Trend se částečně vysvětluje lepším vzděláním v oblasti odškodnění – lidé i firmy už vědí, že v případě pracovních úrazů neplatí kompenzaci zaměstnavatel, ale jeho pojišťovna.

K většímu zájmu o kompenzaci za pracovní úrazy přispěly i změny pravidel u odškodnění, které se nově řídí stejnými principy jako u dopravních nehod. Průměrné odškodnění zde dosahuje téměř milionu korun, poškození tak byli více motivováni usilovat o kompenzaci.

Novým úkazem se stal ale vyšší počet hlášení dopravních nehod, kde byla sama událost spíše drobná, ovšem následky údajně velmi vážné. Všechny případy se důkladně prověřují, aby se nejednalo o pojistný podvod.

Změnou je i více hlášených případů ze zahraničí, a to hlavně u dopravních nehod. Nejčastěji kompenzaci řešili lidé, kteří bourali v Německu a v Polsku. Vzrostl také počet situací, kdy zahraniční řidiči zavinili nehodu na českém území. Společnost naopak neřešila ani jednu nehodu českého šoféra v Itálii, která byla roky hlavním zdrojem zahraničních kauz.

Dopravní nehoda, úraz ve škole či v práci často znamenají výpadek v příjmech nejen u přímo poškozeného, ale i u jeho blízkých, kteří se musí přizpůsobit situaci. I proto se odškodnění skládá z více částí a lze vymáhat například i ošetřovné. Zásadní komplikací je ale skutečnost, že lidé o svých nárocích netuší. Většinou se domnívají, že mají právo na bolestné, tedy pokrytí bezprostředních následků úrazu. Neusilují pak o další položky odškodnění, jako je zmíněné ošetřovné, cestovné, kompenzace psychické újmy, a především ztížení společenského uplatnění. Zbytečně tak přichází i o stovky tisíc korun.

Nedostatečné povědomí ilustruje případ ženy z jižních Čech, která v kanceláři ztratila rovnováhu a po pádu si poranila kotník. Nešlo o vážný úraz, který by si vyžádal pracovní neschopnost, natož hospitalizaci. Žena se obešla bez dlouhodobých následků, pouze musela po čas rekonvalescence chodit o berlích a pracovat z domova. Přestože šlo o vzdělaného člověka, klientku vůbec nenapadlo, že by se jí mohlo týkat odškodnění, že by vznikl nárok na ošetřovné. Kompenzaci ale získala díky výborné spolupráci zaměstnavatele, jehož pojišťovna vše pokryla.

Dle TZ

www.shrtcut.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová