Medicína

Dotaz pro VZP- vyšetření na Alzheimerovu nemoc


Kategorie: Aktuality Dotazy na VZP 
29.listopad 2023

Jak probíhá vyšetření na Alzheimerovu nemoc? Odpovídá Mgr. Viktorie Plívová, tisková mluvčí

Alzheimerova nemoc zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života pacienta a jeho okolí. Včasná diagnostika nemoci je důležitá, jak pro samotného pacienta, tak pro jeho příbuzné či blízké, které o něj pečují. Čím dříve je onemocnění rozpoznáno, tím dříve může být stanovena léčba léčivými přípravky, které zmírňují průběh nemoci, případně terapiemi u psychologa či psychiatra. Nemoc se nedá vyléčit, ale včasná léčba může pacientovi zvýšit kvalitu života a oddálit rozvoj dalších příznaků onemocnění.

Při podezření na Alzheimerovou nemoc či jinou formu demence by měl pacient nejprve navštívit svého všeobecného praktického lékaře. Ten s pacientem projde osobní a rodinnou anamnézu, ale také sociální a pracovní anamnézu, aktuální zdravotní obtíže či užívané léky. Rozhovor se také zaměřuje na změny v chování pacienta v posledních měsících/letech, lékař může také pohovor absolvovat s příbuznými pacienta.

Praktický lékař dále provede fyzikální vyšetření (pohledem, pohmatem, poslechem, poklepem), EKG, laboratorní vyšetření – krve a moči, glykemie, hladiny hormonů štítné žlázy atd. Následně pacienta otestuje pomocí diagnostických testů (Mini-Cog test, MMSE – viz dále). Na základě posouzení celkového zdravotního stavu pacienta a výsledků diagnostických testů může praktický lékař pacienta doporučit k podrobnému vyšetření u specialisty v oboru neurologie, psychiatrie, geriatrie, endokrinologie atd.

Aby bylo možné vyloučit, zda nejsou pozorované změny zdravotního stavu pacienta způsobeny nějakým jiným onemocněním – např. neurodegenerativním či vaskulárním, může specialista pacientovi doporučit další komplexnější vyšetření. Použity mohou být např. zobrazovací metody jako CT (počítačová tomografie) nebo magnetická rezonance apod.

Prvotní i následná péče u všeobecného praktického lékaře: Časný záchyt Alzheimerovy nemoci či jiné formy demence je klíčový. Získání přesné diagnózy je předpokladem pro zahájení cílené léčby. Níže uvádíme podrobnější informace k jednotlivým vyšetřením v ordinaci praktického lékaře. Časný záchyt demence v ordinaci praktického lékaře je preventivní vyšetření s cílem včasného záchytu demence, kdy je testována seniorská populace od 65 let do 80 let 1x za dva roky v souvislosti s preventivní prohlídkou.

Všeobecný praktický lékař by měl jednou za dva roky u pojištěnců ve věku 65-80 let v rámci preventivní prohlídky provést tzv. screeningové vyšetření „časný záchyt demence“. Lékař seznámí pojištěnce s průběhem vyšetření, kterého je součástí tzv. Mini-Cog test. Provedený test lékař vyhodnotí a v případě potřeby (pozitivního výsledku Mini-Cog testu) stanoví další léčebný postup – a pacienta o všem informuje.

Test mentálních funkcí v ordinaci praktického lékaře: Pokud bezpříznakovému pacientovi vyšel pozitivní výsledek Mini-Cog testu, provede praktický lékař zpřesňující diagnostiku v podobě standardizovaného testu mentálních funkcí (MMSE). Test mentálních funkcí se také provádí u pacientů s nově zachycenými příznaky poruchy mentálních funkcí či u dispenzarizovaných pacientů s demencí, kteří při předchozích vyšetřeních dosáhli vyššího skóre než 6. Část testu může provést také zdravotní sestra.

Péče o pacienta s demenci praktickým lékařem: Pacienta, kterého vyšetřil specialista a potvrdil u něj konkrétní diagnózu (Alzheimerovu nemoc či jinou formu demence), si převezme do dispenzární péče všeobecný praktický lékař, u kterého je pacient registrován. V rámci této návazné péče, praktický lékař zhodnotí stav pacienta a jeho mentálních funkcí. A pokud je to možné, absolvuje praktický lékař také pohovor s rodinným příslušníkem či pečující osobou. Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazena všechna vyšetření, ke kterým je pacient indikován všeobecným praktickým lékařem či specialistou. Vyšetření musí být provedena u smluvního poskytovatele zdravotních služeb, tzn. u takového, který má uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta.

Pojištěnci VZP starší 65 let mohou čerpat příspěvek 500 Kč na kognitivní pomůcky pro trénink paměti doporučené Českou alzheimerovskou společností, o.p.s. nebo na testování paměti ve vybrané síti lékáren uvedené na lekarnici.cz.

www.vzp.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová