Medicína

QUINTA-ANALYTICA zahájila provoz v nové ostravské klinice


Kategorie: Aktuality 
27.listopad 2023

Jedna z největších společností ve střední a východní Evropě, specializujících se na komerční služby pro farmaceutické firmy, rozšířila svou regionální působnost. V Ostravě zahájila provoz nové kliniky, která se bude, podobně jako ta pražská, zaměřovat na laboratorní analýzy a klinické studie lékových hladin, požadované národními úřady pro kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh.

Za účasti vedení společnosti, představitelů města a kraje, zástupců zdravotnických zařízení i dalších expertů v oblasti zdravotnictví byl 21. listopadu 2023 v Ostravě oficiálně zahájen provoz nové kliniky. Klinika společnosti si ke své činnosti pronajala prostory v centru města, v historickém objektu Paláce Elektra, a navázala spolupráci s Městskou nemocnicí Ostrava, které při příležitosti zahájeníprovozu předala šek v hodnotě 50 000 kč na kompletní vybavení čekárny Dětského lékařství a nákup 3D brýlí pro virtuální realitu, které se používají u dětských pacientů u invazivních nebo traumatizujících výkonů.

Z hledání vodného umístění společnosti získala přednost Ostrava. Region disponuje potřebnými kvalifikovanými odborníky, kteří zajistí provoz nové jednotky, ale především jsou schopni poskytovat prvotřídní profesionální služby klientům po celém světě. V Ostravě se budou provádět klinické studie obdobně, jako je připravují pro své klienty už více než 15 let na pražské klinice QUINTA-ANALYTICA. Do klinických studií se hlásí zdraví dobrovolníci, čímž pomáhají k lepší dostupnosti léčiv pro širokou veřejnost. Otevření kliniky, kde se provádějí špičkové služby pro světové farmaceutické firmy, bude významným příspěvkem ke zvýšení renomé města i celého regionu.

Společnost působí na trhu už více než dvacet let. Je plně certifikovaným poskytovatelem široké palety služeb od farmaceutických analýz až po vlastní interní klinické testování. Spadá pod regulaci amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv FDA (Food and Drug Administration) i českých národních orgánů. Mezi její zákazníky patří firmy z řady zemí Evropské unie, z Velké Británie a z USA.

QUINTA-ANALYTICA s.r.o. je jednou z největších společností ve střední a východní Evropě, specializujících se na služby pro farmaceutické společnosti jako smluvní výzkumná organizace. Zaměřuje se na laboratorní analýzy a klinické studie lékových hladin, požadované národními úřady pro kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh. Kompletní farmaceutickou analýzu provádí i u léků již registrovaných a určených k distribuci na trh. Veškerá činnost probíhá v souladu s předpisy Správné klinické, laboratorní a výrobní praxe. Pro provádění všech těchto aktivit je společnost certifikována Státním ústavem pro kontrolu léčiv a prošla také úspěšně několika inspekcemi americké lékové agentury FDA.

Je rozdělena do několika odborných oddělení, z nichž největší je oddělení farmaceutických analýz a kontroly kvality. Má vlastní oddělení výzkumu a vývoje, kde se vyvíjejí a testují nové analytické metody. Součástí je i klinické oddělení s vlastním lůžkovým zařízením, které má statut nestátního zdravotnického zařízení a provádí klinické testování léčiv. Nejmladší odbornou skupinou ve firmě je oddělení analýz proteinů a peptidů, ve kterém jsou analyzována biologická léčiva. Působí přímo i na americkém trhu, kde založila v roce 2021 dceřinou společnost Conscio Pharmaceuticals Inc.

Dle TZ

www.quinta.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová