Medicína

Plán EU pro boj s rakovinou


Kategorie: Rakovina Aktuality 
29.listopad 2023

V Praze se 21.11.2023 sešli přední odborníci z Čech i ze zahraničí, aby společně diskutovali o regionálních rozdílech v onkologické péči. Představili nejnovější pokroky a strategie nastíněné v plánu Evropské unie pro boj proti rakovině, se zvláštním důrazem na mnohočetný myelom a rozdíly v poskytované péči mezi pobaltskými státy a západní Evropou. Součástí nové strategie bude i první komplexní průzkum týkající se mnohočetného myelomu v zemích střední Evropy a Pobaltí, který provede společnost Economist Impact. Akce proběhla pod záštitou GLOBSEC.

„Evropský plán boje proti rakovině, na který Evropská komise vyčlenila více než 4 miliardy eur, má za cíl zlepšit kvalitu onkologické péče, zvýšit přístup k inovativní léčbě a podpořit vývoj nových léčebných postupů. Rakovina krve, a zvláště mnohočetný myelom, může být zajímavou pilotní studií, jak úspěšně vzít celou problematiku onkologické péče do svých rukou a dosáhnout pozitivních výsledků v relativně krátkém čase," řekl prorektor Slovenské zdravotnické univerzity. „Zatímco výdaje na zdravotní péči v poměru k HDP a v přepočtu na obyvatele zůstávají výrazně nižší než v západní Evropě, celkové výdaje na zdravotní péči v poměru k HDP zůstávají nižší, než byl celkový průměr všech zemí Evropské unie v roce 2019 - tedy 9,9 %.

Přednosta Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity k tomu dodává, že vyléčených pacientů (s mnohočetným myelomem) je stále jen velmi malý zlomek, ale jejich počet by se mohl zvýšit, pokud by měli přístup k nejnovější léčbě již v raných stádiích tohoto onemocnění.

Index připravenosti zdravotnictví společnosti GLOBSEC tyto údaje potvrzuje a řadí Pobaltské státy v celkové připravenosti za širší skupinu EU, Norsko a Velkou Británii. GLOBSEC chce pomocí aktualizovaného indexu přispět k probíhajícím diskuzím o připravenosti zdravotnictví a podpořit společné úsilí v boji proti rakovině.

Mnohočetný myelom, nádorové onemocnění krve, stále častěji postihuje mladší generaci. V Evropě byl v roce 2020 diagnostikován více než 50 900 lidí. V Pobaltských zemích přístup k novým způsobům léčby myelomu zaostává za západní Evropou a nedostatek aktualizovaných klinických směrnic pro léčbu onemocnění v jednotlivých zemích způsobuje, že pacienti nemají přístup k adekvátní zdravotní péči.

Přestože bylo v posledních dvou desetiletích provedeno více než 3 000 klinických studií léčby myelomu, pouze 6 % z nich zahrnovalo pacienty ze střední a východní Evropy. Často se jednalo například o neefektivní procesy registrace klinických hodnocení či nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Velkou roli zde ale hraje i špatná dostupnost standardních terapií – různorodost péče je překážkou pro provádění klinických hodnocení. Navíc dochází k častým diagnostickým prodlevám – stává se, že více než polovina pacientů již trpí závažnějšími příznaky a komplikacemi (56 % pacientů v Pobaltí trpí onemocněním kostí a 51 % anémií), což představuje ještě větší zátěž pro ně i pro zdravotnický systém.

V příštích šesti měsících bude provedena komplexní nezávislá regionální studie, za jejíž výzkum bude zodpovídat společnost Economist Impact. Rozsáhlá analýza poskytne hlubší pohled na stav onemocnění, a výsledky lépe pomohou identifikovat nerovnosti ve zdravotní péči v regionu. Výsledky této studie nutné, poslouží k celkové revizi onkologické péče, a to včetně zlepšení přístupu k včasné diagnostice, autologní transplantaci kmenových buněk a inovativním terapiím. Více na: https://www.globsec.org/what-we-do/events/eus-beating-cancer-plan-closing-gap-cancer-care-ce-baltics.
Podporováno společností Janssen.

GLOBSEC je globální think-tank se sídlem v Bratislavě, který usiluje o zvýšení bezpečnosti, prosperity a udržitelnosti v Evropě i na celém světě. Je nezávislou, nestranickou a nevládní organizací. Působí v Bratislavě, Bruselu, Kyjevě, Vídni a Washingtonu.

V České republice poskytuje aktuální informace o mnohočetném myelomu řada webů zaměřených na pacienty a jejich rodiny, například www.myeloma.cz nebo www.mnohocetnymelom.cz, případně webové stránky společnosti Janssen https://www.janssen4patients.com/cz/nemoci/mnohocetny-myelom. Zdrojem informací jsou také brožury vydávané Klubem pacientů mnohočetný myelom, kde mohou pacienti s MM najít další podporu při zvládaní obtížné životní situace.  Dle TZ

www.insighters.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová