Medicína

Světový den chronické obstrukční nemoci – 20. listopad


Kategorie: Aktuality Choroby Nemoci a jejich příznaky Závislosti 
20.listopad 2023

Počet klientů VZP trpících chronickou obstrukční plicní nemocí dosahuje téměř 115 tisíc. Za jejich léčbu roku 2022 pojišťovna uhradila víc než 1,7 mld. Kč. V průměru tedy zhruba 15 tisíc korun za jednoho pacienta, což je o polovinu víc než před deseti lety. Nejvíce klientů s touto diagnózou se vloni léčilo v Praze a v Jihomoravském kraji. Statistiku vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna v souvislosti s připomenutím Světového dne chronické obstrukční nemoci (CHOPN), který má za cíl zvýšit povědomí o této nemoci a zároveň informovat o prevenci.

CHOPN je jedno z nejčastějších plicních onemocnění. Člověka nepostihne náhle ze dne na den, jeho nástup je pozvolnější, trvat může i několik let. Jednou z hlavních příčin nemoci je kouření. CHOPN je chronický zánět průdušek vedoucí k jejich postupnému zužování, který je spojený s přestavbou a destrukcí plicní tkáně. Hlavním symptomem je kašel doprovázen vykašláváním a dušnost.

Z řady příčin, které mají vliv na vznik CHOPN, mají největší význam kouření, znečištění vnějšího a pracovního ovzduší a infekce dýchacích cest. Jednotlivé škodlivé vlivy se mohou při současném působení navzájem posilovat. Z tohoto pohledu je tedy ideální prevencí nezačínat kouřit. Významně může přispět i omezení infekcí dýchacích cest, kde může důležitou roli sehrát očkování proti chřipce a RS virům.

Využijte příspěvky VZP a předejděte nemocem dýchacích cest! VZP nabízí svým klientům příspěvek na odvykání kouření (1 000 Kč) na základě písemného doporučení lékaře, lékárníka nebo odborného konzultanta. Stejně tak si mohou pojištěnci zažádat o příspěvek na očkování proti chřipce (děti 300 Kč, dospělí do 65 let 200 Kč, starší 65 let mají očkování hrazeno). Nově mohou využít lidé starší 60 let a nastávající maminky příspěvek na očkování proti RS virům (2 000 Kč).

 

Dle TZ

www.vzp.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová