Medicína

Světový den pupečníkové krve


Kategorie: Aktuality 
17.listopad 2023

15.11. byl Světový den pupečníkové krve. Vyzýval k celospolečenské osvětě a povědomí o využití této drahocenné biologické látky, která zachraňuje lidské životy. Cílem bylo zvýšit vědomosti o přínosech transplantace pupečníkové krve pro život a zároveň poučit rodiče, zdravotníky a širokou veřejnost o potenciálu uchování těchto vzácných krvetvorných buněk. Podává informace těhotným ženám o procesu odběru a uchovávání pupečníkové krve, stejně jako o potenciálních výhodách, které přináší. Krev, která zůstává v pupečníku po narození dítěte, obsahuje krvetvorné kmenové buňky klíčové pro léčbu mnoha onemocnění.

Buňky v pupečníkové krvi mají mimořádné vlastnosti, protože jsou velmi mladé, nejsou zatíženy životním stylem nebo získanými onemocněními během života. Využívají se zejména při léčbě onkologických a hematologických onemocnění jako jsou leukémie, lymfomy, nádorová onemocnění orgánů, získané i dědičné poruchy krvetvorby, imunity či metabolismu a jiné. Poslední roky roste také jejich využití v regenerativní medicíně kde probíhají mnohé klinické studie. V minulosti se získávaly krvetvorné kmenové buňky pouze z kostní dřeně pacienta, až poslední tři desetiletí lze odebrat a uchovat pro budoucí použití i kmenové buňky z pupečníkové krve.

Zatímco před pár lety existovala u porodu pouze možnost odběru pupečníkové krve, dnes je na výběr několik možností. K dalším zdrojům patří samotná pupeční šňůra a také placenta. Díky tomu lze uchovat různé typy kmenových buněk pro více využití.

V perinatálních tkáních se skrývá obrovský potenciál a jsou oprávněně považovány za „biologickou životní pojistku”. Výsledky mnoha vědeckých studií poukazují na to, že buňky z pupečníkové krve, tkáně pupečníku a placenty budou hrát klíčovou roli v budoucnosti při léčbě různých imunologických, degenerativních, endokrinních, hematologických a metabolických onemocnění.  Buňky také přispějí k regeneraci a obnově poškozených nebo zestárlých tkání a orgánů. Pupečníková krev proto hraje klíčovou roli nejen v léčbě nemocí, ale také ve vědeckém výzkumu a vývoji nových léčebných procesů.

Rozhodnutím při porodu, získají maminky hodnotné buňky pro potencionální léčbu svého dítěte, jeho sourozenců a případně celou rodinu.

V současnosti některé zdravotní pojišťovny (konkrétně zdravotní pojišťovna MVCR 211 přispívá 3 000 Kč pojištěnkám při odběru pupečníkové krve, které jsou v roce 2023 těhotné, nebo od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 porodily).   Dle TZ

www.peprconsulting.cz

Autor: MUDr. Olga Wildová