Medicína

Světový den předčasně narozených dětí 17.11.


Kategorie: Aktuality Plánované rodičovství 
17.listopad 2023

Světový den předčasně narozených dětí letos v ČR upozorňuje na téma Zero separation – současnou filozofii péče, při které nejsou předčasně narozené dítě a matka odděleni. Výzkumy i praxe ukazují, že takový přístup prospívá zdraví novorozence i maminky.

Oslavy Světového dne předčasně narozených dětí v ČR již tradičně organizuje rodičovská organizace Nedoklubko, která od roku 2002 podporuje rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení. „Letošní novinkou je fundraisingová kampaň Narodila se nám hvězda na darujme.cz/hvezda. Svým finančním příspěvkem tak může kdokoliv podpořit činnost – cílem je nabídnout příští rok pomoc každé rodině, která to bude potřebovat. 16. 11. 2023 se také rozsvítila purpurovou barvou alespoň jedna budova v každém českém městě s perinatologickým centrem intenzivní nebo intermediární péče. Tedy v předvečer světového dne. Jde o symbolické poděkování všem zdravotníkům pečujícím o nedonošená miminka,“ popisuje výkonná ředitelka Nedoklubka.

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) vydané právě před rokem (15. 11. 2022) znamená přelom v péči o nezralé novorozence. Již dříve podporovala WHO tzv. klokaní mateřskou péči (kangaroo mother care – KMC). KMC je definovaná jako časný, setrvalý a dlouhodobý kontakt mezi matkou a dítětem a výlučné kojení – i pro děti s porodní hmotností menší než 2000 gramů, jakmile jsou klinicky stabilní. Zásadní změna spočívá v tom, že KMC by se měla stát rutinním způsobem péče o nezralé novorozence a měla by být zahájena co nejdříve po porodu.

„Ne inkubátor, ale hrudník matky by měl být místem péče o předčasně narozené děti,“ vysvětluje lékařka neonatologického oddělení Kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze. Již dřívější studie prokázaly, že KMC snižuje u nedonošených dětí výskyt těžkých infekcí, podchlazení, stres, zlepšuje růst, kojení, vztah matka–dítě, socio-emoční a neurologický vývoj. U matek zlepšuje mateřské chování, zvyšuje spokojenost a snižuje poporodní deprese. V rozvojových zemích KMC oproti standardní péči významně snižuje úmrtnost nezralých dětí.

Nejnovější studie poskytují důkazy, že je proveditelné a bezpečné zahájit KMC okamžitě po porodu u novorozenců již od 28. týdne a s porodní hmotností od 1000 g, kteří nepotřebují umělou plicní ventilaci. Poporodní adaptace probíhá stejně dobře a v některých fyziologických parametrech dokonce lépe než v inkubátoru. Studie byly ukončeny předčasně: Velká studie WHO z 5 zemí Asie a subsaharské Afriky skončila před zařazením plánovaného počtu pacientů, protože prokázala 25% zvýšení přežívání dětí při KMC zahájené ihned po porodu, v porovnání s dětmi, jimž byla KMC poskytnuta až po stabilizaci standardní metodou. Evropské studie nepokračovaly, protože v jedné probíhala poporodní stabilizace novorozenců při okamžitém kontaktu s matkou „kůží na kůži“ (skin-to-skin) lépe než v inkubátoru. Ve druhé si v průběhu času většina rodičů přála chovat své dítě a pro samotné zdravotníky bylo stále těžší jim to neumožnit.

Po celém světě je ve všech porodnicích samozřejmostí, že zdravý donošený novorozenec se po porodu adaptuje na svět nahý na hrudníku maminky. Tam se po chvíli odstřihne pupečník, posléze se dítě samo přisaje k prsu a zůstává trvale v jednom pokoji s maminkou za pomoci a podpory zdravotníků, případně rodiny. Nezralí nebo nemocní novorozenci či novorozenci s poruchou adaptace jsou však tradičně ošetřováni odděleně od matky, ačkoliv pro prospěšnost takového postupu nejsou žádné medicínské důkazy.

Když se před více než třiceti lety začala budovat intenzivní neonatologická péče, rodiče ke svým dětem nesměli. Velmi brzy však byly umožněny alespoň návštěvy, zpočátku omezené na určitou dobu. Po revoluci se situace změnila ze zkušeností ze zahraničí a z poznatků z literatury, což se s příchodem internetu ještě zlepšilo a zrychlilo.  Odborníci neustrnuli a jsou stále schopni přijímat nové výzvy.  Věří, že nové generace přijmou filozofii nulové separace za svou.

Rodiče na neonatologických odděleních jsou důležitou a nepostradatelnou součástí.  Porod nezralého či nemocného novorozence by neměl být důvodem k izolaci. Zapojení rodičů do péče o vlastní dítě je velký benefit pro všechny zúčastněné. Rodiče mohou významně snížit také zátěž personálu. Nejdůležitější jsou benefity pro miminka, která mají lepší hmotnostní přírůstky, jsou ve vyšším procentu plně kojená, mají méně nosokomiálních infekcí, stráví v nemocnici kratší dobu a mají prokazatelně lepší vývoj.

Péče o předčasně narozená miminka je často bojem o to základní – o život. Protože maminky a novorozenci patří k sobě a pokud to stav obou dovolí, je blízký tělesný kontakt obrovským přínosem, které vytváří také silné vzájemné pouto.

Nedoklubko je součást širokého „týmu“ zdravotníků a poučených laiků, kterým jde o společný cíl – zlepšení péče o nezralé novorozence.  Má velkou zásluhu na tom, že rodiče jsou na českých neonatologiích zváni k péči o miminka. Jedná se o významnou pomoc, aby se na všech jednotkách intenzivní a intermediární péče zaváděl nový koncept péče.

Organizace jakožto jeden ze zakládajících členů mezinárodní organizace EFCNI (Evropská nadace pro péči o novorozence) se aktivně zapojilo do osvěty o zero separation. Přináší také nejčerstvější informace ze zahraničních kongresů i zkušenosti zdravotníků a rodičů. Dle TZ

 www.addicts.cz

 

Autor: MUDr. Olga Wildová